สวัสดีเพื่อนๆชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยกับเรื่องราวสาระดีๆ เเละข่าวสารอัพเดตที่จะทำให้คุณก้าวทันต่อเหตุการณ์ สำหรับข่าวในบ้านเราที่จะมาเเจ้งให้ทราบในวันนี้เป็นข่าวในเเวดวงข้าราชการไทย ที่ตอนนี้ทาง ครม.ได้ไฟเขียวอนุมัติการต่ออายุข้าราชการ เกษียณที่ 70 ปีเเล้ว เเต่มีข้อเเม้ว่าจะผู้ที่จะต่ออายุได้จะต้องเป็น ระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรายละเอียดข่าวนี้จะเป็นอย่างไร เราลองมาติดตามกันเลย 

123-33

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแก้ไขร่างกฎ ก.พ.ต่ออายุราชการ เปิดทางสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ เกษียณอายุที่ 70 ปี สามารถย้ายจากตำแหน่งเดิมได้ เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป

รายงานข่าวเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พ.ค.62 ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการ การแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎ ก.พ.เกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการ ที่ครบ 60 ปี ออกไป ตามที่ สำนักงาน ก.พ.เสนอ โดย ครม.ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ข้าราชการที่สามารถขยายอายุเกษียณราชการออกไปจะต้องอยู่อยู่ในสาขาที่ขาดแคลน อยู่ในสายวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 9 และระดับทรงคุณวุฒิระดับ 10 หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ โดยจะต้องเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ ตำแหน่งที่จะให้รับราชการต่อไปนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เดิม แต่ต้องไม่เป็นการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย

สำหรับการต่ออายุเกษียณราชการครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี และในครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 ปี รวมการขยายอายุราชการทั้งหมดแล้วไม่เกิน 10 ปี

“การขยายอายุเกษียณราชการ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ครั้งนี้ ครม.ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสรุป ข้าราชการจะไม่ได้ต่ออายุเกษียณทุกคน แต่จะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในส่วนวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ เคยอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยการรับราชการต่อไม่จำเป็นต้องอยู่ในสาขาเดิม ซึ่งโดยรวมการขยายอายุเกษียณออกไปถึง 10 ปี หรือเกษียณอายุที่ 70 ปี โดยรายละเอียดทั้งหมด ทาง ก.พ.จะดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป”

00b95eff43bc0b51906fffa83a484605-696x522

นี่คงเป็นข่าวดีในเเวดวงข้าราชการไทย ที่หลายคนจะได้รับโอกาสทำงานต่อไป เพราะเราเชื่อว่ามีข้าราชการวัย 60 ปีหลายคนคงอยากทำงานต่อเพราะเมื่อเกษียณไปอยู่บ้านเฉยๆ หลายคนรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่า เเต่หากได้ทำงานต่ออีกซัก 10 อย่างน้อยก็มีความรู้สึกดีว่ายังมีงานได้ทำเเละมีรายได้ที่มั่นคงดังเดิม เเล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังคงมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมเเละประเทศชาติต่อไปได้นั่นเอง 

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้