ตำแหน่งบนเว็บไชต์ (Ranks)

1
399

ตำแหน่ง หรือระดับ, ขั้น, ลำดับชั้นบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อให้การโพสต์ส่งบทความนั้นมีความก้าวหน้าใน อาชีพนักเขียนบทความ หากสมาชิกผู้เป็นนักเขียนมีความขยันก็ควรที่จะได้รับผลการตอบแทนที่มากขึ้น

การส่งบทความเข้ามานั้นจะมีการคิดตำแหน่งบนเว็บโดยอัตโนมัติ ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งนั้นจะทำการเปลี่ยนเมื่อจำนวนบทความหรือโพสต์ได้รับการอนุมัติแสดงผลบนเว็บเป็นไปตามจำนวนที่ตั้งไว้ในตารางตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการรับแต้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีตำแหน่งเพิ่มขึ้น นั้นหมายความว่าเมื่อตำแหน่งบนเว็บยิ่งสูงขึ้นก็จะทำให้ได้รับค่าตอบแทนเร็ว ขึ้นนั้นเอง

รายละเอียดเกี่ยวกับระดับขั้นบนเว็บไซต์

ระบบแต้มจะมีการคิดจากตำแหน่งของสมาชิก ยิ่งมีตำแหน่งมากขึ้นจะได้รับอัตราแต้มเพิ่มมากขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • Badge คือ โลโกตำแหน่ง
 • Rank คือ ชื่อตำแหน่ง
 • Posts คือ จำนวนโพสต์สำหรับเปลี่ยนตำแหน่ง
 • Base Point คือ แต้มฐานสำหรับทุกโพสต์
 • Rank Plus+ คือ จำนวนแต้มที่ใช้เพิ่มสำหรับค่าตำแหน่ง
 • Sum Point= คือ อัตราผลตอบแทนเมื่อรวมค่าตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งต่อ 1 โพสต์
 • Earn Money~ คือ การคำนวณเป็นเงินจากแต้ม ที่จะได้โดยประมาณต่อ 1 โพสต์ในแต่ละตำแหน่ง

ตารางอัตราแสดงอัตราผลตอบแทนของ 1 บทความในแต่ละตำแหน่ง

Badge Rank Posts Base Point Rank Plus+ Sum Point= Earn Money~
Recruit Recruit 1-24 5.50 0.00 5.50 1.57 ฿
Private Private 25-49 5.50 1.37 6.80 1.96 ฿
Corporal Corporal 50-99 5.50 2.75 8.25 2.36 ฿
Sergeant Sergeant 100-199 5.50 5.50 11.00 3.14 ฿
Lieutenant Lieutenant 200-399 5.50 11 16.50 4.71 ฿
Captain Captain 400-799 5.50 22 27.50 7.86 ฿
007-Major-Soldier Major Soldier 800-1,599 5.50 22 27.50 7.86 ฿
Commander Commander 1,600-3,199 5.50 22 27.50 7.86 ฿
Little Colonel Little Colonel 3,200-6,399 5.50 22 27.50 7.86 ฿
Super Colonel Super Colonel 6,400-12,799 5.50 22 27.50 7.86 ฿
General Star General Star 12,800-25,599 5.50 44 49.50 14.14 ฿
Field Marshal Field Marshal 25,600-51,199 5.50 44 49.50 14.14 ฿
Supreme Marshal Supreme Marshal 51,200-102,399 5.50 44 49.50 14.14 ฿
National Force National Force 102,400-204,799 5.50 44 49.50 14.14 ฿
World Class Force World Class Force 204,800-409,599 5.50 44 49.50 14.14 ฿
Legendary Force Legendary Force 409,600-819,599 5.50 88 93.50 26.71 ฿
God of War God of War 819,600-1,638,399 5.50 88 93.50 26.71 ฿
Titan Titan 1,638,400-3,276,799 5.50 88 93.50 26.71 ฿
Legends Of The New World Legends Of The New World 3,276,800-Infinity 5.50 88 93.50 26.71 ฿
 • แสดงความคิดเห็นบทความผู้อื่น : 0.10 แต้ม/ครั้ง
 • แนะนำหรือเชิญเพื่อให้มาสมัครต่อ : 1.50 แต้ม/คน
 • สมาชิกที่เราแนะนำส่งบทความและได้รับการอนุมัติ : 0.75 แต้ม/บทความ

*อัตราการแปลงแต้มเป็นเงินคือ 3.50 แต้มเท่ากับ 1 บาท
**เขียน 1 บทความจะได้เงิน 1.58 บาท โดยประมาณในระดับแหน่ง (Rank) = “Recruit” จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตำแหน่ง
***เมื่อเขียนบทความจนถึงระดับตำแหน่ง Field Marshal อัตราค่าตอบแทนจะคงที่ไปตลอด 

Update :

 • February 17, 2019 – ปรับแก้ไขอัตราการให้แต้มสำหรับตำแหน่ง Commander โดยเพิ่มการแบ่งช่วงให้มี Challenger มายิ่งขึ้น และเพื่อสอดคล้องกับอัตราการจ้างเขียนบทความตามราคาท้องตลาดมากขึ้น
 • June 15, 2019 – ปรับแก้ไขอัตราการให้แต้มสำหรับ Little Colonel, Super Colonel,Supreme Marshal,National Force, World Class Force เนื่องจากอัตราค่าจ้างบนความสูงเกินราคาจ้างบนความทั่วไปไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนสำหรับเว็บไซต์

Save

Save

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้