บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ”

ต้องหยิบยกคำพูดแบบเดิมๆ ซ้ำๆว่า เลิกบุหรี่วันนี้ก็ยังไม่สายนะครับชาวไอทีเมามันส์ สำหรับวันนี้นั้นเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจาก องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้