โรงเรียนทุกโรงเรียนย่อมมีจุดเด่น เพื่อเชิญชวนบุตรหลานของท่าน เข้ามาศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง วันนี้อยากจะมาช่วยเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของท่านคะ

       หลักการเลือกโรงเรียน

       1. ดูที่ศิษย์เก่าที่จบไป มีคุณภาพในสังคมอย่างไร

2. เป้าหมายของโรงเรียน ต้องการส่งเสริมพัฒนาเด็กไปในแนวทางใด

3. การเรียนการสอน ทุกระดับต้องส่งเสริมวิชาการ พัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. คุณครู เอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กเป็นกันเองเหมือนครอบครัวหรือไม่

5. สถานที่ กว้างพอให้เด็กได้สูดอากาศอย่างชุ่มฉ่ำปอด

6. เด็กเรียนแล้วมีความสุข อยากไปโรงเรียนทุกวัน

พอจะเป็นแนวทางในการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานของท่านก่อนเปิดเทอมกันนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้