สวัสดีเพื่อนๆชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยกับสาระความรู้ดีๆ ด้านการศึกษา สำหรับเพื่อนๆ น้องๆ คนไหนที่กำลังวางเเผนจะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องให้ความสำคัญจะละเลยไม่ได้เลยก็คือความรู้ด้านภาษาจีน โดยคุณจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ให้ได้คะเเนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้นวันนี้เราจึงอยากจะมาเเนะนำให้คุณได้รู้จักการสอบ HSK เพื่อที่คุณจะได้ทำการเตรียมพร้อมได้อย่างถูกต้อง 

hsk ปก

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ดำเนินการโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้ โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี

ระดับการสอบ
ข้อเขียนแบ่งออกเป็น 6 ระดับ

HSK ระดับ 1

เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ
รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
ค่าสมัครสอบ 500 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 20 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 20 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 2

ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง
รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ
ค่าสมัครสอบ 700 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 35 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 25 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 3

ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้
รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ
ค่าสมัครสอบ 900 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 40 ข้อ อ่านเข้าใจ 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 4

สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี
รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 5

ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้
รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 6

เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน
รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ
ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 50 ข้อ อ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

การพูดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

HSK การพูด (ระดับต้น)

ค่าสมัครสอบ 500 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที

HSK การพูด (ระดับกลาง)

ค่าสมัครสอบ 700 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 23 นาที

HSK การพูด (ระดับสูง)

ค่าสมัครสอบ 800 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 25 นาที

สถานที่สอบ
ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่เป็นสนามสอบอยู่หลายแห่ง เช่น

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
โรงเรียนประชาวิทย์ จังหวัดลำปาง
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนจงฟ้าซินเซิง วาณิชย์บำรุง จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

44f992aa136bb74651e0b022665c7036

เเละนี่ก็คือรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบ HSK ที่เราอยากนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ เมื่อได้ทราบกันเเล้วก็รีบๆเตรียมตัวกัน เพื่อเป้าหมายการไปเรียนต่อที่จีนของคุณจะได้เป็นจริงได้ในเร็ววัน 

ไม่มีความคิดเห็น