itmoamun
วันพุธ, ตุลาคม 23, 2019

สำหรับใครที่มีจำนวนแต้มครบอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์แล้ว ท่านสมาชิกสามารถแลกแต้มเป็นเงินเข้าบัญชี PayPal ของท่านได้โดยคลิกเลือกที่ (1) แผงควบคุมนักเขียน > (2) แลกแต้มแปลงเงิน > (3) จากนั้นเลือกรายการสินค้าเป็น PayPal > (4) ตรวจสอบ Email ที่รับเงิน PayPal > (5) กดปุ่มยืนยันเพื่อรับเงิน หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วการชำระเงินจะถูกชำระในวันที่ 1 ของทุกเดือน เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี PayPal ของคุณอัตโนมัติและจะมีข้อความแจ้งไปยัง Email ที่รับเงินอีกครั้ง Save Save

ทางเว็บไซต์ไอทีเมามันส์ได้รับนักเขียนบทความหรือรับซื้อบทความจากผู้เขียนบทความทั่วไปผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ โดยผู้เขียนสามารถส่งบทความเข้ามาเพื่อแลกอัตราค่าตอบแทนได้ โดยทางเว็บไซต์ไอทีเมามันส์จะทำการจ่ายเงินค่าตอบแทนผ่าน Paypal ซึ่งผู้เขียนบทความสามารถกดเบิกได้ด้วยตนเองเมื่อจำนวนแต้มที่สะสมครบตามจำนวนที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ตั้งไว้ ตัวอย่างสร้างรายได้จากบอกความเพื่อแลกเป็นเงินเข้าบัญชี PayPal แสดงข้อมูลตั้งแต่เริ่มสมัครสมาชิกไปจนถึงแลกแต้มเป็นเงินรางวัลเข้าบัญชี PayPal.   Save Save

เนื่องจากทางเว็บไซต์มีการคิดอัตราคะแนนเป็นแต้มที่ใช้สำหรับแลกเงินได้ต่อบทความที่ส่งเข้ามา ดังนั้นความซ้ำซ้อนของข้อมูลในแต่ละบทความมีความสำคัญมาก จึงขออธิบายผู้เขียนสำหรับเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายซ้ำซ้อนหรือ Duplicate Contents ในการเขียนบทความดังนี้ บทความที่ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความเหมือนกัน ในการเขียนบทความที่มีชื่อเรื่องเหมือนกันนั้นจะไม่สามารถอนุมัติให้บทความนั้นผ่านเข้าไปในเว็บไซต์จากผู้ตรวจได้ และนอกจากนี้เนื้อหาในบทความก็ไม่ควรที่จะเหมือนกันเลยแต่จะอ้างอิงถึงกันได้ ยกตัวอย่างหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ การทำผัดไทยกุ้งสด สูตร 1 การทำผัดไทยกุ้งสด สูตร 2 ทั้งสองเรื่องมีภายในอาจจะมีเนื้อหาไม่เหมือนกัน แต่เชื่อมีความคล้ายคลึงกันมากและทั้งสองบทความสามารถเขียนเป็น 1 บทความได้เช่น 2 สูตรเด็ดการทำผัดไทยกุ้งสด เพราะถ้ามีการส่งบทความตามลักษณะที่เข้าข่ายพยามแบ่งย่อยบทความก็จะทำให้ยากต่อการอนุมัติได้ โดยตัวระบบสำหรับเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูลในครั้งละยาวๆได้ดังนั้นผู้เขียนไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะเต็ม ไม่พอที่จะเขียนไว้ในบทความเดียว แนะนำว่าให้เขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อความยืนยาวของบัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง บทความที่เนื้อหาเหมือนกันแต่ชื่อเรื่องต่างกัน ผู้เขียนท่านในจงใจที่จะเปลี่ยนหัวข้อบทความแต่คัดลอกข้อมูลที่ซ้ำแล้วส่งเข้ามาถือเป็นการจงใจปั่นบทความยกตัวอย่างคือ ตั้งชื่อเรื่องที่แตกต่างกันแต่เนื้อหาด้านในเหมือนกันหรือคล้ายกันมากเช่นตั้งชื่อเรื่องว่า การทำแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางนำเข้า การแต่งหน้าและรองพื้นโดยเครื่องสำอางนำเข้าคุณภาพสูง ทั้งสองหัวข้อมีลักษณะชื่อเรื่องแตกต่างกันแต่มีความใกล้เคียงกัน และถ้าหากภายในเนื้อบทความเป็นรูปภาพหรือใช้ข้อมูลเหมือนกันจะถูกระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ บทความในหมวดหมู่เดียวกันแต่โดยซอยย่อยเป็นหลายห้วข้อ ลักษณะแบบนี้จะตรวจสอบยากในข้างต้น แต่ถ้าหากผู้เขียนดำเนินการส่งบทความโดยการแบ่งย่อยเข้ามาปริมาณมากๆจะไม่ได้รับการอนุมัติและอาจจะโดนปิดบัญชีผู้ใช้งานได้ ตัวอย่างบทความลักษณะนี้คือ จะเลือกเขียนบทความที่ใกล้เคียงกันมากแต่จะตัดตอนย่อยบทความนั้นเป็นสั่นๆพอดีกับความยาวที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการซื้อนาฬิกาผ่านอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการซื้อรองเท้าผ่านอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการซื้อเสื้อยืดผ่านอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการซื้อชุดนอนผ่านอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าแม้ชื่อหัวข้อแตกต่างกัน แต่เปลี่ยนข้อมูลเพียงแค่สินค้า ถึงแม้ว่าเนื้อบทความจะเปลี่ยนว่าซื้อจากคนละเว็บไซต์ก็ยังเข้าข่ายจงใจย่อยบทความเพื่อเพิ่มอัตราแต้มอยู่ดี ดังนั้นผู้เขียนโปรดพึงระวัง

สำหรับการส่งบทความเข้ามายังเว็บไซต์ไอทีเมามันส์นั้น..แน่นอนว่าหลายบทความไม่ได้คิดเองและเขียนเองทุกๆบทความ และหลายบทความต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนความคิดของคุณว่าแนวคิดเหล่านั้นเป็นจริง ลักษณะการเขียนบทความที่เป็นที่ยอมรับสำหรับที่นี้คล้ายงานวิจัยที่จะต้องมีการแสดงที่มาที่ไปของเนื้อหาที่คุณนำมาเขียนเป็นบทความ การคัดลอกบทความเพื่อนำมาเป็นความของผู้เขียน สำหรับการคัดลองตัวเนื้อหาจากบทความไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์อื่น หรือจากเนื้อหาทั้งหนังสือและวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์แบบออฟไลน์นั้นจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นของต้นเองประกอบเสมอโดยลักษณะการแสดงความคิดเห็นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหัวบทความและท้ายบทความ ดังตัวอย่างเช่น ส่วนหัวบทความ ผู้เขียนจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นในลักษณะแนะนำหรือเขียนเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความที่คิดลอกมาอย่างเหมาะสมดังตัวอย่างในรูป จากรูปภาพตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใน ส่วนที่ 1 หัวบทความ จะต้องมีการเขียนแนะนำหรืออ้างถึงเนื้อบทความที่กำลังจะนำเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบ และ ส่วนที่ 2 เป็นเนื้อหาที่มีการคัดลอกมาอาจจะไม่ทั้งหมดหรืออาจจะคัดลอกมาจากหลายแหล่งข้อมูลขึ้นอยู่กับความเหมาะสมส่วนท้ายบทความ ในส่วนท้ายบทความผู้เขียนจำเป็นต้องสรุปข้อมูลจากเนื้อเรื่องที่ได้คัดลอกมาจากที่อื่น และอธิบายเป็นข้อมูลสรุปให้ผู้อ่านเข้าใจถึงข้อมูลที่กล่าวมาโดยมีรายละเอียดดังรูปภาพ เมื่อได้ทำการคัดลอกข้อมูลและบรรยายมาเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจำเป็นต้องสรุปข้อมูลจากเนื้อหาที่เขียนให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเพื่อความเข้าใจและเป็นบทความที่น่าอ่านยิ่งขึ้น และมีการอ้างอิงในส่วนต่อไป ตัวอย่างการอ้างอิงบทความจากที่อื่น การอ้างอิงจากเว็บไซต์ เป็นวิธีการอ้างอิงมากที่สุดที่มีการส่งเนื้อหาเข้ามายังเว็บไซต์ไอทีเมามันส์ ซึ่งการอ้างอิงที่ถูกต้องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะหลายเว็บไซต์ที่เป็นแหล่ง ข้อมูลที่เราคัดลองมากนั้น มีหลายเว็บไซต์ที่มีลิขสิทธิ์และหลายเว็บไซต์อนุญาติให้อ้างอิงเนื้อหาไปใช้ ได้ โดยเว็บไซต์ไอทีเมามันส์ก็เช่นกัน สามารถนำเนื้อหาไปอ้างอิงได้โดยการอ้างอิงกลับมายังเว็บไซต์แห่งนี้ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาได้ที่หน้าเว็บ การเขียนบทความ ลักษณะการอ้างอิงที่ควรทำสามารถทำได้ดังนี้ คัดลอก ชื่อเรื่อง หรือ...

สมาชิกทุกท่านสามารถดูสถิติเป็นกราฟและสามารถเลือกช่วงเวลาได้ด้วยตนเองในหน้า สรุปแต้ม (Summary Points) โดยลักษณะการแสดงผลจะแสดงออกมาเป็นกราฟแสดงผลเป็นรายวัน รายเดือน รายปี หรือตามที่สมาชิกกำหนด ตัวอย่างกราฟแสดงผลระบบแต้ม (Points) -- จากรูปเลือกแสดงผลแค่ 7 วัน การแสดงผลของกราฟจะมีการแสดงแบบ Real Time สามารถเช็คได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าสู่ระบบผ่านเมนูแผงควบคุมนักเขียน

บทความยอดนิยม

ช่วงนี้มีข่าวงูเข้าห้องน้ำแทบทุกวัน เชื่อว่าก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีงูเข้าห้องน้ำมานานแล้วละครับ แต่มันไม่เป็นข่าวหลังจากที่มีผู้โชคร้ายโดนเจ้างูกัดตรงอวัยวะเพศเอา ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ใครหลายคนสนใจ และเชื่อว่าชาวไอทีเมามันส์ก็คงติดตามประเด็นนี้อยู่หลายคน เท่าที่ดูข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตมีบอกไว้าหลายๆข้อที่อาจจะใช้และทำให้งูกลัวได้ โดยหลักการพื้นฐานก็คงต้องทำความเข้าใจงูก่อน โดย "งู" เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง ลำตัวยาว ไม่มีขา เคลื่อนไหวได้ด้วยการเลื้อยอย่างปราดเปรียวและว่องไว ยกเว้นงูขนาดใหญ่ที่มักเคลื่อนที่ช้า ลำตัวมีเกล็ดหุ้ม ไม่มีเปลือกตา มีลิ้นสองแฉกเพื่อใช้รับความรู้สึกทางกลิ่น ทั้งนี้ส่วนใหญ่งูมักจะกลัวคนและไม่ค่อยกัด นอกจากถูกรบกวน โดยจะออกหาเหยื่อเมื่อรู้สึกหิว และมักกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น หนู, จิ้งจก, ลูกไก่,...