Facebook ยังคงติดตามคุณหลังจากคุณปิดการใช้งานบัญชี

หลักจากที่มีการปิดบัญชี Facebook ไปแล้ว ต้องการที่จะหยุดใช้งานโลก Social ไม่ให้ติดตามตัวผู้ใช้งานออนไลน์ แต่ทาง Facebook ยังคง Tracking ผู้ใช้งานอยู่ดี

โดยมีผู้ใช้งานที่พยามลบบัญชีผู้ใช้งานของตนเองจาก Facebook ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปีและสร้างบัญชีผู้ใช้งานแบบจำลองหรือชื่อปลอม Fake Account และใช้งานให้น้อยที่สุด และทำการลบ Application ออกจากมือถือ

ระยะเวลาผ่านไปผู้ใช้งานท่านนี้จำเป็นต้องกลับมาใช้งานผ่านบัญชีจำลองที่สร้างไว้อีกครั้งเนื่องจากที่ทำงานมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำผ่าน Facebook ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้ใช้งานท่านนี้พยายามลบข้อมูลและลดการใช้งานนั้นไม่เป็นผลอะไรเลย ราวกับทุกกิจกรรมออนไลน์ของเขายังคงอยู่ เพราะเมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้งานไปข้อมูลจะถูกส่งกลับไปเก็บไว้ที่ Facebook และจะมีการถามความเชื่อมโยงเมื่อคุณกลับมาอีกครั้ง

แม้ว่า Facebook แจ้งว่าจะลบข้อมูลของคุณทั้งหมดเมื่อคุณทำการปิดบัญชีแบบถาวรก็ตาม แต่ Facebook เองก็ยังคงเก็บข้อมูลของคุณไว้สำหรับกรณีคุณเปลี่ยนใจและต้องการกลับมาที่ Profile ของคุณอีกครั้ง และสามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณได้เหมือนเดิมต่อไป ฟังดูแล้วอยากจะปิดบัญชี Facebook ปิด Account Facebook บ้างไหมครับชาวไอทีเมามันส์?

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้