กสทช.ขอความร่วมมือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ สมาคมวิทยุสมัครเล่น วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ให้เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวแก่ประชาชน พร้อมเปิดสายด่วน 1200 แจ้งเหตุแผ่นดินไหว กสทช.ขอความร่วมมือผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ แจ้งแผ่นดินไหว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แถลงข่าวว่า กรณีในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 16.44 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 4.3 ริกเตอร์บริเวณตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้หลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการสั่นไหวต่อเนื่องอีกหลายครั้ง และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 02.02 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 ริกเตอร์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันยังได้เกิดแผ่นดินไหวในทะเลบริเวณตอนเหนือเกาะ สุมาตราหลายครั้ง มีขนาด 5.6-5.9 ริกเตอร์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบโทรคมนาคมของ ประชาชน รวมทั้งการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ โดยทางระบบ SMS สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงาน กสทช.ได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ ให้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบโดยพลันต่อไปแล้ว นอกจากนี้ ศูนย์วิทยุสายลม (ศูนย์วิทยุสื่อสารของสำนักงาน กสทช.) ได้ตรวจสอบความพร้อมของข่ายวิทยุสื่อสารสมัครเล่น โดยได้ประสานงานกับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศให้พร้อมให้การช่วยเหลือตลอด เวลา อนึ่ง ท่านสามารถแจ้งข่าวสารเหตุการณ์แผ่นดินไหว หรือเหตุภัยพิบัติได้ที่สำนักงาน กสทช. สายด่วน 1200 และสามารถแจ้งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นได้ที่ศูนย์สายลม Company Relate Link : กสทช.

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้