Latest News

ดาฮอน เปิดตัวโมเพดและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใหม่ เพื่อการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้า จักรยานพับชั้นนำที่ภูมิใจ

ดาฮอน (DAHON) เปิดตัวสินค้าใหม่ในวงการจักรยานพับระดับโลก เนื่องจากมีประสบการณ์ในวงการนี้มากกว่า 40 ปี ในงานไชน่า อินเตอร์เนชันแนล ไซเคิล...

Technology

เคล็ดลับสร้างรายได้จาก TikTok: ด้วย TikTok Shop และ TikTok Affiliate

การสร้างรายได้จาก TikTok สามารถทำได้ในหลายวิธี นี่คือวิธีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มนี้: พาร์ทเนอร์ของโฆษณา: TikTok มีโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของโฆษณาที่ช่วยให้คุณสามารถร่วมงานกับแบรนด์หรือบริษัทเพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาและรับค่าตอบแทนจากการโฆษณาที่คุณสร้างขึ้น การรับบริจาคจากผู้ชม: ผู้ชมบน TikTok สามารถส่งของขวัญหรือเงินบริจาคให้คุณผ่านคุณสมบัติ "สติกเกอร์ของคุณ" หรือใช้บริการที่สนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเสริมรายได้ การจัดแสดงสินค้า: ถ้าคุณมีร้านค้าออนไลน์หรือสินค้าที่ต้องการโปรโมต คุณสามารถใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอที่โฆษณาสินค้าหรือบริการของคุณและชี้นำผู้ชมให้เข้าไปสั่งซื้อหรือใช้บริการ การสปอนเซอร์เนื้อหา: บางครั้งคุณอาจได้รับการชำนาญจากบริษัทที่สนใจให้คุณสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาและได้รับค่าตอบแทน การขายสินค้าเกี่ยวกับพันธมิตร: คุณสามารถร่วมพันธมิตรกับบริษัทอื่นที่ขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ และได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้จากการส่งผู้ใช้ไปซื้อสินค้าผ่านลิงก์พันธมิตรของคุณ การจัดทำคอนเทนต์สำหรับองค์กร: ถ้าคุณมีทักษะในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง คุณสามารถทำงานกับองค์กรหรือบริษัทในการสร้างคอนเทนต์สำหรับแพลตฟอร์ม TikTok และได้รับค่าตอบแทนในการสร้างเนื้อหานั้น การขายสินค้าและบริการของตนเอง:...
- Advertisement -

Travel

Variety

- Advertisement -

Must Read

Business

การเสริมแกร่งของบริดจสโตนจากภายใน ผ่านการยกระดับวัฒนธรรมองค์กร

บริดจสโตน: การเสริมแกร่งองค์กรในประเทศไทยผ่านการยกระดับวัฒนธรรมภายใน บริดจสโตนในประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าในการเสริมแกร่งองค์กรด้วยการยกระดับวัฒนธรรมภายในองค์กร โดยเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ผ่านกิจกรรมการเพิ่มคุณค่าซึ่งนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน กุญแจสู่ความสำเร็จของการยกระดับวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนประกอบด้วย: พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง (Embrace Change) ทำงานเชิงรุก (Proactive) สื่อสารเชื่อมโยง (Stay Connected) "รายการ Happy Friday ฮาเฮ แจกสุข the Series" เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานรับรู้ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและความพร้อมในการรับมือกับการทำงานในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับการยกระดับวัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน บริดจสโตนในประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าในการเสริมแกร่งองค์กรด้วยการยกระดับวัฒนธรรมภายในองค์กร โดยส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการเพิ่มคุณค่าที่สร้างเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญภายใน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน นั่นคือ "สู่ปี ค.ศ. 2050 บริดจสโตนมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน" และหลอมรวมเป็น DNA ที่แข็งแกร่งของบริดจสโตน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและเผชิญกับโลกยุคดิจิทัลพร้อมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ในมิติการเดินทางที่หลากหลายของลูกค้าและสังคมไทย สู่ความยั่งยืนในอนาคต โดยกลุ่มบริษัทในเครือไทยบริดจสโตน*1 ได้เล็งเห็นโอกาสที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะร่วมกัน ปรับวัฒนธรรมการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และคล่องตัว สอดรับกับสถานการณ์          ความท้าทายในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรจากภายในด้วย...

Travel journey

- Advertisement -

Motors

Games

- Advertisement -

Education