ข่าวไอที

ไอทีเมามันส์ รวมข่าวไอทีเกี่ยวกับ ข่าวไอที ล่าสุด ราคามือถือ ข่าวมือถือ และรวมถึงการเปิดตัว รีวิว Gadget เปิดตัวสินค้า IT เทคโนโลยีใหม่ๆอัพเดท แอปพลิเคชันมือถือ กล้องการถ่ายภาพและอื่นๆอีกมากมาย

ข่าวไอที มือถือและแท็บเล็ต

ข่าวไอที อุปกรณ์ไอทีแกดเจ็ต

ข่าวไอที แอปพลิเคชัน

ข่าวไอที คอมพิวเตอร์

ข่าวไอที กล้องและถ่ายภาพ

เทคโนโลยี และข่าวไอที

ข่าวไอที คืออะไร?

ทางเว็บไซต์ไอทีเมามันส์ ให้นำเสนอ “ข่าวไอที” ในรูปแบบออนไลน์ ที่ถูกเขียนโดยนักเขียนบทความที่เปรียบเสมือนการนำเสนอข่าวออนไลน์ โดยนิยามของคำว่า ไอที หมายถึงอะไรนั้นสามารถให้นิยามดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: information technology: IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วยเช่นโทรทัศน์และโทรศัพท์ อุตสาหกรรมหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนาคม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะเรียกสั้นว่า IT หรือ Information Technology (ไอที หรือ อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี) มาจากคำว่า “เทคโนโลยี” รวมกับคำว่า “สารสนเทศ” เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุ หรือ แม้กระทั่งสิ่งที่จับต้องไม่ได้ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ที่ได้มีการบันทึก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ทั้งส่วนบุคคลและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน