ความเป็นส่วนตัว

นโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ผู้ดูแลระบบจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 2 ส่วน คือ รหัสผ่านและอีเมล เป็นอย่างดี ไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นนำข้อมูลไปใช้ได้เด็ดขาด

  • ไอทีเมามันส์ ไม่มีนโยบายส่งอีเมลแบบกลุ่มถึงสมาชิกจำนวนมาก ยกเว้นกรณีที่จำเป็นจริงๆ
  • ไอทีเมามันส์ จะเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บโดยใช้บริการ Google Analytics ที่นิยมใช้ทั่วไป Google Analytics จะเก็บ “ข้อมูล” ของผู้เข้าชมเว็บทุกราย (ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก) เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ แต่จะไม่เก็บ “ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้” เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ พิกัด ฯลฯ อ่านรายละเอียดได้จาก Google Analytics Privacy Overview
  • ผู้ที่ไม่ต้องการให้ Google Analytics เก็บข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือเสริมของเบราว์เซอร์อย่าง Google Analytics Opt-out Browser Add-on หรือ NoScript ได้
  • นโยบายการเก็บ log ของ ไอทีเมามันส์ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยและการดูแลระบบเท่านั้น

สิทธิของผู้ดูแลระบบในการเข้าถึงข้อมูล

  • ผู้ดูแลระบบของ ไอทีเมามันส์ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อการดูแลรักษาบัญชีสมาชิกให้ทำงานได้เป็นสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (โดยที่ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นรหัสผ่านเดิม)
  • ผู้ดูแลระบบสามารถอีเมลถึงสมาชิก ตามอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิกได้ โดยสมาชิกต้องตอบกลับอีเมลนั้นๆ ในเวลาอันสมควร ไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นบัญชีสมาชิกปลอม

การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น

การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทางไอทีเมามันส์ ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ ไอทีเมามันส์ เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ