โฆษณากับเรา

การลงโฆษณาและฝากประชาสัมพันธ์*

ปัจจุบันทางเว็บไซต์ไอทีเมามันส์ยังไม่เป็นรับโฆษณาแบบป้ายโฆษณา หากต้องการที่จะโฆษณาหรือฝากประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ทางผู้สนใจลงโฆษณาสามารถใช้ช่องทางส่งบทความเนื้อหาที่ใช้โฆษณาเข้ามาเป็นรูปแบบ การโฆษณาและประชาสำพันธ์ผ่านเนื้อหาเท่านั้น (Content Advertising) ซึ่งผู้ลงโฆษณาสามารถลงโฆษณาได้ด้วยตนเองผ่านระบบการส่งบทความ โดยติ๊กตรง “รายการแนะนำ (Featured listing)” เมื่อบทความของท่าน และดำเนินการชำระเงินค่าโฆษณาบทความผ่านช่องทางตามระบบของเว็บไซต์ (PayPal หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) เมื่อทางเว็บไซต์ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้วจะอนุมัติการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ในตำแหน่ง Featured และ โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

สนับสนุนของรางวัลแก่สมาชิก

เนื่องจากทางเว็บไซต์ไอทีเมามันส์ มีกิจกรรมแลกของรางวัลอยู่ตลอดเวลา โดยสินค้าและบริการที่ทางผู้สนใจสนันสนุนนั้นจะถูกนำไปแจกให้กับสมาชิก และจะได้รับการนำเสนอผ่านการโฆษณาสินค้าของท่านทั้งทางหน้าเว็บไซต์และ Social network อีกด้วย** หากผู้ลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีสินค้าที่ต้องการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเว็บโดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อส่งของรางวัลที่ท่านต้องการสนับสนุนได้ทาง
Email : [email protected]

โฆษณาต้องห้าม*** (ไม่รับลงโฆษณาประเภท)

  • ประกันชีวิต
  • ขายตรง
  • [email protected]
  • MLM
  • สินค้า 18+
  • สินค้าและบริการผิดกฏหมาย

*การลงโฆษณารูปแบบโดยไม่มีวันหมดอายุ ประชาสำพันธ์ผ่านเนื้อหา (Content Advertising) ไม่มีวันหมดอายุนอกจากผู้ลงโฆษณาต้องการแจ้งลบหรือลบด้วยตัวเองในกรณีเป็นสมาชิก
**เงินจากค่าสนับสนุนโฆษณาจะนำไปใช้โฆษณาบทความของท่านบน Facebook Boost Post 50%
***โฆษณาที่ลงโฆษณาเข้ามาแล้วเป็๋น “โฆษณาต้องห้าม” จะตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก, ลบโฆษณาและไม่คืนเงินทุกกรณี