เทคโนโลยี กสทช. ทุบกระปุกกองทุน "USO" 950 ล้านบาท หนุนโครงการ WiFi Free

กสทช. ทุบกระปุกกองทุน "USO" 950 ล้านบาท หนุนโครงการ WiFi Free

-

WiFi Free โครงการฟรีไวไฟของภาครัฐ “นายฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีไวไฟ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ฟรีไวไฟ) ของงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที โดยใช้เงินสนับสนุนกองทุนวิจัย และพัฒนาฯ จำนวน 950 ล้านบาท จากเดิมที่กระทรวงไอซีทีขอมา 980 ล้านบาท เนื่องจาก 30 ล้านบาทนั้นเป็นงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางกสทช.เห็นว่า ส่วนนี้เป็นงบที่ทางกระทรวงไอซีทีควรดำเนินการเอง หวังคนไทยเข้าถึงเน็ตเพิ่ม ที่ประชุมยังเห็นด้วยว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของกสทช.ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อเป็นการบริการสังคมให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส เพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศได้ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีและกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2555-2563 (ICT 2020) ในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตามกรอบนโยบายสมาร์ท ไทยแลนด์ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อมูลทางด้านดิจิทัล (Digital Divide) โดยจะครอบคลุมสถานีตำรวจทั้งหมด ศาลากลาง โรงพยาบาล สถานีอนามัย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการให้ โดยทีโอทีและกสท.ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง ต้องได้รับอนุมัติงบประมาณส่วนที่เหลือมูลค่า 3,000 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวม 4,000 ล้านบาทด้วย ขณะที่การสนับสนุนจะแบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่ ปีงบประมาณ2555 จำนวน 50 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2556 จำนวน 900 ล้านบาท สำหรับโครงการฟรีไวไฟ จะให้บริการประมาณ 30,000 แห่งโดยจัดให้มีการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แอคเซส พ้อยต์จำนวน 150,000 จุดทั่วประเทศ กำหนดให้ติดตั้ง 5 แอคเซส พ้อยต์ต่อแห่ง มีความเร็วในการให้บริการ 2 เมกะบิตต่อวินาที และมีผู้ใช้งานไม่เกิน 15 คนต่อ แอคเซส พ้อยต์ ใช้งานได้ครั้งละ 20 นาที ติดต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ราว 7 เดือน และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนได้ไตรมาส 4 นี้ และติดตั้งครบทั้ง 150,000 จุด ในไตรมาส 1 ของปี 2556 นายฐากร กล่าวด้วยว่า สำหรับกองทุนวิจัย และพัฒนานั้น ขณะนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการในการอนุมัติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทที่ กสทช. กำหนดหัวข้อวิจัย โดยไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล สมาคม หรือสถาบัน สามารถแจ้งความจำนงค์ในการทำวิจัยนั้นๆ 2.ประเภทโครงการที่หน่วยงานยื่นเสนอหัวข้อวิจัยให้ กสทช. พิจารณา และ 3. ประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น กองทุนพัฒนาสื่อกปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระจายงบให้โทรคม-บรอดแคสต์ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนได้รับการจัดตั้งขึ้นมาแล้ว 4-5 เดือน โดยมีประธาน กสทช. เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งหลักเกณฑ์การอนุมัติงบกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จะเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กสทช. ในวันที่ 10 ต.ค. นี้ และเมื่อลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ทุกคนทุกสถาบันก็กจะสามารถยื่นขอการรับสนับสนุนการกองทุนดังกล่าวได้ สำหรับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 2,924 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับโอนจากกองทุนเดิมของ กทช. ซึ่งจะนำไปใช้ได้เฉพาะในกิจการโทรคมนาคมตามที่กฎหมายกำหนดมูลค่า 1,700 ล้านบาท ขณะที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติโครงการฟรีไวไฟแล้ว 950 ล้านบาท ทำให้เหลือเงินกองทุนอีกราว 350 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในกิจการโทรคมและบรอดแคสต์ ขณะเดียวกัน กสทช.จะเริ่มออกตรวจคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่วานนี้ (2 ต.ค.) เนื่องจากพบว่า โอเปอเรเตอร์มือถือมุ่งพัฒนาคลื่น 3จี จนละเลยการพัฒนาคลื่น 2จี ไปด้วยทำให้ผู้ใช้บริการประสบปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะจุดอับสัญญาณบริเวณต่างๆ เช่น มอเตอร์เวย์ไปสุวรรณภูมิ ใต้ทางด่วนพระรามเก้า เป็นต้น

Jiradech S.https://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปวิ่ง..แล้วยังร่วมแบ่งปันเรื่องราวผ่านบทความแปลงเป็นรายได้ที่นี่! ไอทีเมามันส์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Google มีการปรับการให้คะแนนการแสดงผลทันทีเมื่อเว็บมีปัญหา

เว็บล่ม Server down ยังพอทน reboots ใหม่ก็ไม่นานแต่พวก Malware และปัญหา Hacker โจมตีเว็บไซต์นั้นต้องมั่นตรวจสอบ ไม่งั้นมีปัญหาระยะยาว อาจจะยากต่อการแก้ไขและอันดับเว็บร่วงระนาว.. จากประสบการณ์ตรงที่โดนมาจากมีเว็บไซต์โดน Hacker เข้ามาโจมตีโดยปรับ Link ทุกหน้า Pages ให้ Redirect...

Social Media VS. โลกความแห่งจริง, พบว่า Instagram มีแต่สังคมสร้างภาพ!

คุณเคยถ่ายภาพลง IG แล้วตั้งใจให้คนเข้ามาดูเข้าใจผิดไหม? เคยทำหน้ามีความสุขทั้งๆที่ตัวเองมีความสุขแล้วถ่ายเป็นรูปโพสต์ลงไปบ้างรึไม่? ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยทำ และมันอาจจะเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ ความจริงกับโลก Social มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย ชาวไอทีเมามันส์ท่านไหนเคยมีประสบการณ์ก็ลองเอามาเล่ากันได้นะครับ..โดยจากแหล่งข่าวโดย องค์กรต่อต้านการข่มขู่ Ditch the Label ผู้สำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 นี้ได้พบว่า Instagram...

คุณคาดหวังอะไรใน Bran Stark จาก Game of Thrones

ล่าสุดซีรี่เรื่อง Game of Thrones เดินทางมาถึงซีซั่นที่ 7 กันแล้ว และเชื่อว่าชาวไอทีเมามันส์หลายท่านติดกันงอมแงมเลย วันนี้่เลยมีคำถามเกี่ยวกับตัวละครที่กลับมามีบทบาทที่น่าคิดอีกตัวหนึ่งอย่าง Bran Stark ผู้แสดงที่รับบทนี่คือ Isaac Hempstead Wright  หนุ่มน้อยหน้าตาดีที่หลายๆคนชอบ บทความนี้ spoiler ถ้าไม่ได้ดูอย่าอ่าน! ล่าสุด Bran...

ที่พักกลางธรรมชาติสุดผ่อนคลายกับ Asita Eco Resort & Spa สมุทรสงคราม

วันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งกับที่พักที่ 5 เดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เหมาะกับครอบครัวทุกเพศทุกวัยที่ชอบที่พักท่ามกลางธรรมชาติ สงบ อยากนั่งสมาธิหรือการทำบุญตักบาตรยามเช้าริมคลอง พร้อมกับความผ่อนคลายสุดๆกับ Asita Eco Resort & Spa จังหวัดสมุทรสงคราม ในราคาที่พักแสนถูกต่อคืนประมาณ 2,500-3,500 บาท...

ที่พักสิงคโปร์ใกล้รถไฟฟ้า Lavender กับ Pine Hostel – By Just Inn

   ต่อเนื่องกับการรีวิวที่พักที่ 4 ในประเทศสิงคโปร์กับ Pine Hostel - By Just Inn เป็นที่พักเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งมี 2 แบบให้เลือกคือ ที่พักแบบห้องน้ำรวมและที่พักแบบมีห้องน้ำในห้อง ในราคาเบาๆต่อคืนประมาณ...

ที่พักส่วนตัวระดับ 4 ดาวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa

     กลับมารีวิวครั้งที่ 3 กับที่พักแสนส่วนตัวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa โรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งตำแหน่งที่พักนั้นอยู่ริมทะเล วิวสวยงาม มีหาดส่วนตัว...

Must read

ความหมายของไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ไพ่ชุดเมเจอร์และไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา

ไพ่ทาโรต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไพ่ชุดเมเจอร์ อาร์คานา มี 22...

เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับโลกขยับเป็น 11 ในกลุ่มเอเชีย

แฟนบอลชาวไทยที่เป็นสาวกชาวไอทีเมามันส์หลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่า เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นกำลังพุงและรุ่งอย่างแรง ล่าสุดจากข้อมูลเว็บไซต์ footballdatabase ได้จัดอันดับทีมฟุตบอลสโมสรโดยข้อมูลอัพเดทอเมื่อวันที่ 1 พค....

You might also likeRELATED
Recommended to you

Logo ITmoamun 2019 main

เว็บไซต์ไอทีเมามันส์ อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล!
กรุณาระบุข้อมูลติดต่อเพื่อรับข่าวสารข้อมูลจากทางเว็บไซต์

คุณสมัครรับข่าวสารกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามส่งคำขอของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง.

ไอทีเมามันส์ จะใช้ข้อมูลที่คุณให้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อกับคุณและเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารจากทางเว็บไซต์และใช้ในการทำตลาด