กสทช. สบท.เผยผู้บริโภค ร้องถูกเก็บค่าเน็ตผ่านมือถือกว่า 3 แสนบาท รักษาการ กสทช. สั่งบริษัทมือถือให้สิทธิผู้บริโภคเลือกสมัครบริการเสียงและข้อมูล นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2553 สบท. ได้รับเรื่องร้องเรียนการคิดค่าบริการผิดพลาดจากการที่โทรศัพท์มือถือเชื่อม ต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง การคิดค่าบริการผิดพลาดจากบริการระหว่างประเทศและการใช้ภายในประเทศ ปัญหาครึ่งหนึ่งเกิดจากการใช้เกินโปรโมชั่นและการเชื่อมต่อ อัตโนมัติทั้งไวไฟ เอดจ์ และจีพีอาร์เอส อีกส่วนหนึ่งมาจากการถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตทั้งที่ไม่ได้สมัคร ใช้บริการ โดยเฉพาะกรณีการเชื่อมต่อในต่างประเทศ เมื่อผู้บริโภคขอเปิดใช้บริการโรมมิ่งเสียง แล้วบริษัทเปิดบริการโรมมิ่งดาต้าให้ด้วย ทั้งที่ผู้บริโภคไม่ได้ขอเปิดใช้บริการ ทำให้เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสูง ที่สูงสุดกว่า 3 แสนบาท นอกจากนี้ยังมีกรณีการสมัครใช้บริการในประเทศและโทรศัพท์เชื่อมต่ออิน เทอร์เน็ตอัตโนมัติให้ตลอด ทำให้ผู้บริโภคถูกเรียกเก็บค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจใช้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. มีมติให้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ถูกร้องเรียนจัดให้มีระบบขอ เปิดใช้บริการข้อมูลที่แยกออกจากการให้บริการเสียง เพื่อแก้ปัญหาการถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตทั้งที่ไม่ได้สมัครใช้ และมีมติให้บริษัทที่ถูกร้องเรียนคืนเงินค่าบริการและยุติการเรียกเก็บค่า บริการ เนื่องจากบริษัทไม่แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่า บริการภายใน 60 วัน ตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สมาร์ทโฟนต้องระมัดระวังการใช้บริการ และศึกษาระบบเครื่องโทรศัพท์ให้ดี ตรวจสอบการใช้บริการเป็นระยะ และป้องกันปัญหาเน็ตรั่วได้โดยปิดการเชื่อมต่อที่เครื่องโทรศัพท์ ทั้งควรปิดการเชื่อมต่อที่ระบบเครือข่ายผู้ให้บริการด้วย ซึ่งแต่ละเครือข่ายจะมีเบอร์ตรงในการปิด-เปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละเครือข่าย เอไอเอส กด *129* กด 1 กด # และกดโทรออก หากต้องการเปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยกด *129*  กด 2 กด # และกดโทรออกฟรี ดีแทค เปิดและปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยกด *1004 กดโทรออก กด 7 ฟรี ทรูมูฟ เปิดและปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดย *9399 กดโทรออก คิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้