กสทช.

กสทช. เตรียมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศฯ กรณีเกิดภัยพิบัติ หวังผู้ประกอบการวิทยุ–โทรทัศน์ นำไปใช้เตือนภัยได้อย่างทันเวลา น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า กสทช.จะจัดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม (ชั้น 3) โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เวลา 08.30 – 12.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ฟรีทีวี 6 ช่อง กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และผู้ประกอบการวิทยุชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวนี้ น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า สำหรับร่างประกาศดังกล่าวคาดว่าจะลงราชกิจจานุเบกษาในเดือน ต.ค. นี้ โดยระหว่างที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ได้ขอความร่วมมือให้โทรทัศน์ฟรีทีวีเริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมโดยการจัดหาบุคลากรและส่งผังรายการให้กับ กสทช. เพื่อรับมือหากเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง โดยเปิดโอกาสให้เป็นดุลพินิจของทางสถานีสามารถตัดเข้าการเตือนภัยได้ทันทีโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงานราชการ อย่างศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ร่างประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ช่วงเกิดเหตุ ผู้ประกอบการต้องแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานพร้อมข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อสามารถติดต่อได้ รวมทั้งมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการออกอากาศ 2. ในขณะเกิดเหตุ ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ต้องมีความน่าเชื่อถือ ไม่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน การรายงานข้อมูลต้องไม่นำเสนอการแสดงความคิดเห็น นอกจากความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น และ 3. ภายหลังเกิดเหตุ ผู้อำนวยการสถานี ต้องแจ้งข่าวการประกาศยกเลิกสถานการณ์ตามข้อมูลหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยคลายความกังวลต่อสถานการณ์.

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้