กสทช.เคาะเลือกระบบ DVB-T2 (ระบบยุโรป) ออกอากาศทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทย คาดเริ่มออกอากาศภายในปีนี้ประเภทบริการสาธารณะ ก่อนเต็มรูปแบบในปี 2558  กสทช. เลือกระบบ DVB-T2 ออกอากาศทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) เปิดเผยภายในงาน Go Digital Thailand ถึงความคืบหน้าการดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การแพร่ภาพโทรทัศน์ด้วยระบบ ดิจิตอลของประเทศไทยว่า ล่าสุดบอร์ด กสท ได้ประกาศกำหนดให้ใช้มาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งเป็นระบบยุโรป เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทย ซึ่งเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้วในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การเลือกระบบการออกอากาศทีวีดิจิตอลนั้นได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ อนุกรรมการ และเป็นมติ กสทช.ครั้งที่ 16/2555 โดยเห็นว่าเป็นระบบที่มีความเหมาะสมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การใช้คลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ จำนวนช่องที่มากพอในการจัดสรรให้การประกอบการแต่ละประเภท คุ้มค่าในกระบวนการผลิตที่ทำให้ต้นทุนไม่สูงมากจนส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราคากล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) ของทีวีดิจิตอลระบบนี้ เบื้องต้นราคาอยู่ที่ประมาณ 25-30 เหรียญสหรัฐ “กสทช.จะเร่งผลักดันให้เกิดทีวี ดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะเริ่มออกอากาศในปีนี้แน่นอน พร้อมคาดจะมีการทดลองออกอากาศประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน” ขณะที่สาเหตุที่เลือกระบบ DVB-T2 เนื่องจากเป็นระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ดีที่สุดทำให้มีช่องรายการเพียงพอสำหรับ การจัดสรรให้หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชนที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีสัดส่วนสำหรับชุมชน 20% และยังเป็นมาตรฐานที่กลุ่มประเทศอาเซียนรับรองให้เป็นมาตรฐานรวม ซึ่งในปัจจุบัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และเวียดนาม ได้ประกาศจะใช้ระบบนี้ ทำให้อุปกรณ์เครื่องรับมีราคาไม่แพงและมีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเริ่มการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงสร้างพื้น ฐาน ใบอนุญาตการประกอบกิจการโครงข่าย และใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะภายในสิ้นปีนี้ ส่วนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2555 และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนจะเริ่มในเดือนธันวาคม ปีหน้า อย่างไรก็ดี คาดว่าประเทศไทยจะมีระบบดิจิตอลทีวีเต็มรูปแบบในปี 2558 เพื่อเริ่มต้นกระบวนการยุติการออกอากาศด้วยระบบแอนะล็อกที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน Company Relate Link : กสทช.

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้