การดูแลถังเก็บน้ำ,การบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ การดูแลถังเก็บน้ำทำได้ไม่ยาก อย่างแรก ควรล้างทำความสะอาดอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน หากไม่ทำความสะอาดนานวันเข้า สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ที่เล็ดลอดเข้าไปจะเจริญ เติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ตระไคร่น้ำ ลูกน้ำ หรือเจ้าตัวร้อยขา ที่เคยเป็นข่าวก็เป็นหนึ่ง ในนั้น ทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำให้หมดหรือปล่อยน้ำที่เหลือ ออกและลงทำความสะอาด เช็ดล้างคราบตะกอนในถังด้วยตัวเอง ฉีดน้ำล้างคราบน้ำยาให้หมด ทิ้งไว้ให้แก้งและ ปั๊มน้ำเข้าใช้งานตามปกติ หากเป็นถังน้ำใช้ ให้ใส่น้ำให้เต็มถังพักน้ำ แล้วจึงใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผงตามสัด ส่วนที่ระบุไว้ข้างซองหลังจากนั้นกวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีน ทำปฏิกิริ-ยากับน้ำอย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมงแล้วจึงปล่อยน้ำคลอรีนออกจากถังพักน้ำให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง จากนั้นจึงปั๊มน้ำประปาลงไป วิธีนี้ค่อนข้าง เปลืองน้ำ แต่ถ้านำน้ำจาการล้างมาใช้รดต้นไม้หรือล้างรถก็จะยิ่งดี

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้