การตกแต่งบริเวณกำแพง, การตกแต่งกำแพง จัดโซนของสวนให้มีน้ำ และเว้นช่องให้ลมผ่านเข้าออกได้ ในการตกแต่งสวนสวยนั้น ตามบริเวณทางเดินก็เป็นจุดที่เราต้องคำนึงถึงความเรียบร้อยสวยงามด้วยเช่น กัน จัดโทนสีสร้างสีสันให้โดดเด่นสวยงาม และสร้างกำแพงที่มีช่องลมทำให้สามารถให้ลมลอดผ่านไปได้ จะทำให้สวนมีอากาศถ่ายเทสะดวก ออกแบบให้กำแพงเป็นแบบโค้งๆ ทาด้วยสีโทนเรียบๆ วางประดับตกแต่งด้วยลายไม้ และติดก๊อกน้ำเข้าไป เท่านี้ก็สวยงามโดดเด่นสะดุดตาได้ทันที Tip ตกแต่งกำแพงให้เป็นสไตล์ธรรมชาติ ในการเน้นตกแต่งกำแพงที่ตั้งอยู่ในสวนให้เป็นสไตล์ตามธรรมชาติ สามารถใช้วัสดุสมัยใหม่มาผสมผสานเข้าไปด้วยกันได้ เลือกโทนสีเอิทธ์โทนให้เข้ากับธรรมชาติ จะได้นำอุปกรณ์อื่นๆ มาตกแต่งได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้