การตรวจสอบคุณภาพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การตรวจสอบคุณภาพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ที่ต้องพัฒนาไปพร้อมเทคโนโลยีกาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันต้องอาศัยตัวเก็บข้อมูลที่มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ รวมถึงฐานการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ ดังนั้นอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจึงต้องเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่เรื่องคุณภาพของสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง ทำให้การตรวจสอบคุณภาพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึงชื่อเสียงของภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ที่จะต้องรักษาชื่อเสียงนั้นไว้ นายยุทธศักดิ์ ทอดทอง นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ปัญหาสำคัญในกระบวนการทำงานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คือ ประสิทธิภาพการอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นมีเดียลดลง เนื่องจากมีรอยขีดข่วนบนแผ่นมีเดีย แต่ในการตรวจสอบกลับทำได้ยาก เพราะอุตสาหกรรมต้องทำงานตลอด การเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าไปในกระบวนการอาจเกิดความเสียหายได้  จึงเป็นที่มาของการคิดค้นเครื่องตรวจจับรอยขีดข่วนบนแผ่นบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขึ้น “กระบวนการตรวจจับรอยขีดข่วนจะเป็นตัวบอกคุณภาพของแผ่นนั้นว่าคุณภาพดีหรือไม่ ก่อนที่จะนำแผ่นมีเดียนี้ไปประกอบเป็นฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หรือหลังจากที่ได้ใช้งานฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแล้ว  จึงทำการแยกแผ่นมีเดียออกมาตรวจหารอยขีดข่วน  หากมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพของแผ่นมีเดียได้ ก็จะทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถหาสาเหตุของการเกิดรอยขีดข่วนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น” ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และหลักการทำงานโดยพื้นฐานของหัวอ่านแผ่นซีดีและดีวีดี ที่ใช้หลักการการยิงลำแสงไปตกกระทบพื้นผิวแล้วดูการสะท้อนของลำแสง ซึ่งพื้นผิวที่มีรอยขีดข่วนกับพื้นผิวที่ไม่มีรอยขีดข่วนของแผ่นมีเดียนั้นจะมีการสะท้อนของลำแสงที่ต่างกัน ค่าการสะท้อนของลำแสงจะแปลงเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า ที่ได้รับจากตัวรับแสง และจะแสดงผลออกมา ข้อมูลของแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันสามารถนำไปวิเคราะห์หาร่องรอยขีดข่วนได้ จากอุปกรณ์หาได้ง่าย หลักการทำงานไม่ซับซ้อน กลับสามารถใช้เป็นวิธีการตรวจจับรอยขีดข่วนบนแผ่นมีเดียในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้เครื่องตรวจจับรอยขีดข่วนบนแผ่นบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจะเป็นเพียงตัวต้นแบบแต่ทางคณะวิจัยก็มีแผนงานต่อยอดให้วิธีการและเครื่องมือทำงานได้อัตโนมัติในระยะต่อไป และลดระดับรอยขีดข่วนตรวจจับในระดับนาโนเมตร ให้ผลงานสามารถตรวจจับรอยขีดข่วนได้อย่างรวดเร็ว และมีราคาถูก เพื่อตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้ จริง.รเก็บข้อมูล [code] ที่มา : http://www.dailynews.co.th/technology/162640 [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้