ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม

จากรูปเป็นการทดลองให้เห็นว่า ต้นไม้มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเราอย่างไรบ้าง ดังจะเห็นได้จาก น้ำที่ไหลจากขวดพลาสติกอันแรก ที่ผ่านต้นไม้ จะได้น้ำที่ใส ส่วนขวดอื่นๆ น้ำจะมีสภาพขุ่น สกปรก …สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า เราควรจะต้องช่วยกันรักษาต้นไม้ เพราต้นไม่้จะช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ ช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น คัดลอกจาก : https://www.facebook.com/gosociety

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้