การเคหะแห่งชาติ, กคช., โครงการชุมชนน่าอยู่ การเคหะแห่งชาติ(กคช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco Village)

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้