การเลือกซื้อพัดลมไฟฟ้า, การใช้งานพัดลมไฟฟ้า, พัดลมไฟฟ้า การเลือกซื้อและใช้พัดลมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน ควรเลือกซื้อพัดลมที่มีคุณภาพหรือที่มีเครื่องหมายรับรองจาก มอก. พัดลมตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าพัดลมเพดานประมาณครึ่งหนึ่ง ปรับระดับความเร็วลมพอสมควรเลือกขนาดพัดลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และควรเปิดหน้าต่างใช้ลมธรรมชาติแทนถ้าทำได้ คำแนะนำด้านความปลอดภัย ไม่ควรมีวัตถุไวไฟใกล้พัดลม เช่น ผ้าม่าน กล่องกระดาษ มุ้ง หรือ หนังสือเพราะเมื่อพัดลมทำงานจะมีความร้อน ซึ่งถ้ามีวัตถุไปปิดกั้นทางลมหรือเข้าไปขัดใบพัดจนหยุดหมุน จะทำให้เกิดความร้อนสูงขึ้น และเกิดเพลิงไหม้ได้ ควรเป็นพัดลมชนิดมีฉนวน 2 ชั้น สังเกตว่าไม่มีส่วนที่เป็นโลหะให้สัมผัสได้ จะปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด มิฉะนั้นต้องมีสายดิน ถ้าโครงภายนอกของพัดลมเป็นโลหะ มีโอกาสสัมผัสได้ ควรหมั่นตรวจสอบไฟรั่วด้วยไขควงวัดไฟเสมอ พัดลมที่เปิดแล้วไม่หมุนหรือหยุดหมุนจะมีความร้อนจนเกิดเพลิงไหม้ได้ ต้องรีบปิดพัดลมแล้วถอดเต้าเสียบออกนำไปทำการซ่อมแซม ตรวจสอบสภาพของสายอ่อนที่ใช้ต่อออกจากพัดลมมาที่เต้าเสียบเป็นประจำ เพราะฉนวนมีโอกาสชำรุดได้ง่าย อย่าพยายามเปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศในบริเวณที่พบว่ามีสารไวไฟรั่วอยู่ เช่น ก๊าซหุงต้ม ทินเนอร์ หรือ ไอน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะการเปิดสวิตช์ไฟอาจมีประกายไฟ ทำให้ลุกติดและเกิดเพลิงไหม้ได้

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้