การเลือกซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า, การใช้งานหม้อหุงข้าวไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า การใช้งาน ขณะหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ไม่ควรเปิดฝาหม้อข้าวเพื่อดูข้าว เพราะจะทำให้เปิดฝาหม้อข้าวเพื่อดูข้าว เพราะทำให้สูญเสียความร้อนโดยเปล่าประโยชน์ ทำให้เสียค่าไฟเพิ่มขึ้น ถ้าขณะหุงข้าวแล้วมีฟองล้นออกมา แสดงว่าใส่น้ำมากเกินไป ควรลดน้ำลงในการหุงครั้งต่อไป จะช่วยประหยัดค่าไฟได้มาก ขณะหุงข้าว ก่อนวางหม้อชั้นในลงไปควรเช็คนำด้านนอกให้แห้งสนิทและดูว่ามิสิ่งแปลกปลอม หรือเศษผงอยู่ด้านในของหม้อชั้นนอกหรือไม่ เพราะนอกจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อข้าวชั้นนอกและทำให้เกิดความ เสียหายกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้ว ยังมีผลทำให้การถ่ายเทความร้อนให้กับตัวหม้อชั้นในไม่สะดวกอีกด้วย ไม่ควรหุงข้าวในห้องปรับอากาศเพราะนอกจากความร้อนที่เกิดจากการหุงข้าวจะ ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักแล้ว ปริมาณไอน้ำที่เกิดขึ้นขณะหุงข้าวยังกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะที่เครื่องปรับ อากาศ ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น มีความชื้นสูงและเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อย่ากดสวิตช์หุงข้าวเมื่อไม่ได้ใส่หม้อชั้นในและไม่มีข้าวอยู่ในหม้อ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ถ้าพบว่าหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแล้วข้าวไหม้หรือน้ำไม่แห้ง แสดงว่าเทอร์โมสตัทเสีย ควรทำการซ่อมแซม การเลือกซื้อ ควรเลือกซื้อให้มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของครอบครัวหรือความต้องการใช้ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดค่าไฟฟ้าอีกด้วย ในด้านคุณภาพ ควรเลือกใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มีเครื่องหมายรับรองจาก มอก.)

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้