การเลือกซื้อเตารีดไฟฟ้า, การใช้งานเตารีดไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า การใช้งาน ก่อนจะรีดผ้าทุกครั้งควรแยกประเภทผ้าหนาผ้าบางไว้ เพื่อความสะดวกในการที่จะเลือกรีดผ้าก่อนหรือหลัง การพรมน้ำ ไม่ควรพรมน้ำมากจนเกินไป เพราะจะทำให้สูญเสียความร้อนในการรีดมากขึ้นโดยไม่จำเป็น การรีดผ้าแต่ละครั้งนั้นควรรอให้ผ้าที่รีดมีมากพอสมควรจึงรีด ไม่ควรรีดทีละชุด เพราะจะทำให้เปลืองค่าไฟฟ้ามาก เนื่องจากเมื่อเสียบเต้าเสียบเตารีดไฟฟ้าแล้วจะต้องรอจนกว่าความร้อนสูงถึง ระดับที่เหมาะกับชนิดของผ้าจึงจะรีดได้ ตรวจดูหน้า (สัมผัส) เตารีด ถ้ามีคราบสกปรกก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาด เพราะคราบสกปรกจะเป็นค่าต้านทานความร้อน ทำให้ต้องใช้ความร้อนเพิ่มขึ้น และเตารีดอาจติดผ้าได้ ถ้าใช้เตารีดชนิดเติมน้ำ ควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำอ่อน เพราะจะทำให้ไม่เกิดตะกรันอุดตันช่องไอน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุเกิดค่าต้านทานความร้อน เมื่อเกิดการอุดตันของช่องไอน้ำ ซึ่งเกิดจากตะกรันในเตารีดไอน้ำ สามารถกำจัดได้โดยเติมน้ำส้มสายชูลงในห้องเก็บน้ำ เสียบเต้าเสียบให้เตารีดร้อนเพื่อทำให้น้ำส้มสายชูกลายเป็นไอ จากนั้นเติมน้ำลงเพื่อล้างน้ำส้มสายชูให้หมดไป แล้วจึงใช้แปลงลวดเล็ก ๆ ทำความสะอาดช่องไอน้ำ คำแนะนำด้านความปลอดภัย ขณะรีดผ้า หากมีความจำเป็นต้องไปทำธุระอื่น ควรถอดเต้าเสียบออกเสียก่อน และห้ามวางคว่ำเตารีดไว้บนผ้า เพราะผ้าอาจลุกไหม้และเกิดเพลิงไหม้ได้ หมั่นตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า โดยเฉพาะตรงจุดที่ต่อเข้าเตารีดและจุดที่ต่อเข้าเต้าเสียบ เพราะเป็นจุดที่สายไฟฟ้าเกิดชำรุดได้ง่าย หากพบว่าฉนวนของสายชำรุด ควรรีบเปลี่ยนสายไฟฟ้าเสียใหม่ เพราะอาจเกิดอันตรายขณะใช้งานได้ ควรต่อสายดินและใช้เต้ารับและเต้าเสียบชนิดมีขั้วสายดินด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้