การเลือกซื้อเต้ารับไฟฟ้า, การใช้งานเต้ารับไฟฟ้า การเลือกซื้อ เลือกซื้อของที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรับรอง เช่น มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ เนื่องจากพบเสมอว่าเต้ารับที่ใช้งานเกิดความร้อนสูง เพราะหน้าสัมผัสไม่ดีหรือสปริงอ่อนตัว อันอาจเกิดอันตรายจากอัคคีภัยได้ เต้ารับที่ดีต้องติดตั้งไม่แน่นหนา ฝาไม่กรอบแตกหรือหักง่าย สกรูยึดสายไฟแน่นหนาแข็งแรง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีไม่ผุกร่อนง่าย ควรหลีกเลี่ยงสกรูที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กชุบสังกะสี เพราะจะเป็นสนิมได้ง่าย เต้ารับที่ใช้ในสถานที่ที่มีละอองไอน้ำต้องเป็นชนิดกันน้ำ หรือที่ใช้กลางแจ้งต้องเป็นชนิดกันฝน การติดตั้งในบริเวณที่มีเด็กเล็กเข้าถึง ควรเลือกใช้ชนิดที่มีฝาปิดรูเต้ารับเมื่อไม่ใช้งาน เต้ารับที่จะนำมาใช้งานต้องมีแรงดันไม่ต่ำกว่าแรงดันของระบบไฟฟ้าปกติแรง ดันของระบบไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ จึงควรเลือกซื้อเต้ารับที่ระบุว่าทนแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 250 โวลต์ การใช้งาน ห้ามต่อโหลดเข้าเต้ารับเกินกว่าพิกัดกระแสที่ระบุไว้ที่ตัวเต้ารับ ไม่ควรเสียบเต้าเสียบหลายตัวกับเต้ารับตัวเดียวโดยการใช้ตัวต่อแยกเพราะอาจหลุด หลวม เกิดความร้อนหรือใช้โหลดเกินได้ หลีกเลี่ยงการติดตั้งเต้ารับในที่ที่เด็กเล็กเอื้อมถึงหรือในบริเวณที่มีน้ำท่วมถึง ในระบบที่มีสายดิน ควรติดตั้งเต้ารับชนิดที่มีขั้วสายดิน และเดินสายดินด้วย ขณะที่ใช้งานถ้าเต้ารับร้อนหรืออุ่นๆ ควรตรวจสอบ อาจเป็นเพราะการต่อสายไม่แน่น หรือเสียบเต้าเสียบไม่แน่น หรือสปริงหลวมเสื่อมคุณภาพซึ่งต้องเปลี่ยนเต้ารับใหม่ ควรสังเกตบริเวณที่ติดตั้งเต้ารับว่ามีร่องรอยของสัตว์ขนาดเล็กเช่น มดหรือปลวกเข้าไปทำรังหรือไม่ เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เมื่อมีกลิ่นก๊าซหรือทราบว่ามีสารไวไฟระเหยอยู่ ห้ามทำการเสียบหรือถอดเต้าเสียบเด็ดขาด เพราะประกายไฟ จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ เต้ารับที่ฝาครอบแตก ชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้