การเลือกพื้น, ลานจอดรถ, พื้นลานจอดรถ เลือกพื้นแบบไหนดีกับ “ลานจอดรถ” 1. ความสวยงาม Stamped Concrete เป็นวัสดุที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหินธรรมชาติที่มีความสวยงาม 2. ความคงทน Stamped Concrete เป็นวัสดุที่ผลิตจากคอนกรีต จึงมีความแข็งแรงและทนทาน 3. ราคาถูก Stamped Concrete เป็นวัสดุที่มีราคาในการจัดหาถูกกว่าการใช้หินจากธรรมชาติ 4. ความรวดเร็วในการติดตั้ง Stamped Concrete สามารถควบคุมเวลาในการจัดทำหรือติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว 5. มีความยืดหยุ่นในรูปแบบสูง Stamped Concrete ไม่มีข้อจำกัดในการ Design รูปแบบ โดยสามารถจัดทำรูปแบบได้ตามต้องการ ทั้งลวดลาย สี พื้นผิว (Texture) เช่น สามารถทำ Graphic หรือ Logo ได้ 6. ความปลอดภัย Stamped Concrete มีพื้นผิวที่ป้องกันการลื่นหกล้มจึงสามารถใช้ได้ทั้ง Indoor และ Outdoor 7. คงคุณค่าความงาม Stamped Concrete สามารถผลิตให้มีรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม โดยสามารถผสมผสานรูปแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ได้เป็นอย่างดี เช่น ทางเดิน ถนน ที่จอดรถ เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) กับอื่นๆ

ข้อเปรียบเทียบ พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped  Concrete) ทรายล้าง กระเบื้อง
ราคา ถูก กลางๆ ขึ้นกับคุณภาพกระเบื้อง ซึ่งอาจมีราคาสูง
คุณภาพวัสดุ ต้องพิถีพิถัน ใช้คุณภาพสูง ทั่วไป แล้วแต่เกรด ของกระเบื้อง
ความละเอียดในการผลิต มาก ทั่วไป ทั่วไป
ความสวยงาม เลือกสีและลวดลายให้เข้ากับธรรมชาติได้ง่าย แบบเรียบๆ ขึ้นกับแบบและราคา
การดูแลรักษา ง่าย ยาก ง่าย
การลื่นหกล้ม ยาก ยาก ง่าย
การเกิดตะไคร่น้ำ ยาก ง่าย ยาก
ความแข็งแรง มากกว่าทรายล้างและกระเบื้องหลายสิบเท่า ทั่วไป ขึ้นกับเกรดกระเบื้อง

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้