การเลือกหลอดไฟฟ้า การเลือกใช้งานหลอดไฟฟ้าจะต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของความเหมาะสมในการ ใช้งานและราคา การเลือกใช้หลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ควรพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ประกอบ คือ 1. หลอดไส้เป็นหลอดแสงสว่างราคาถูก สีของแสงดี ติดตั้งง่าย ให้แสงสว่างทันทีเมื่อเปิด สามารถติดอุปกรณ์เพื่อปรับหรือหรี่แสงได้ง่าย แต่มีประสิทธิภาพแสงต่ำมาก อายุการใช้งานสั้น ไฟฟ้าที่ป้อนให้หลอดจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนกว่าร้อยละ 80 จึง ไม่ประหยัดพลังงาน 2. หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพแสงและ อายุการใช้งานมากกว่าหลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์แท่งยาวมีใช้แพร่หลาย แต่ยังมีหลอดแสงสว่างประสิทธิภาพสูง (หลอดซูเปอร์ลักซ์) แต่ให้ปริมาณแสงมากกว่าร้อยละ 20 ในขนาดการใช้กำลังไฟฟ้าที่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีหลอดคอมแพ็คท์ฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดตะเกียบชนิดที่ให้สีของแสงออกมาเทียบเท่าร้อยละ 85 ของหลอดไส้ อายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ถึง 8 เท่า และให้แสงสว่างมากกว่าถึงประมาณ 4 เท่า

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้