การเลือกเตาอบไมโครเวฟ ,การใช้งานเตาอบไมโครเวฟ, เตาอบไมโครเวฟ เตาอบประเภทนี้จะใช้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟที่ผลิตจากหลอดแมกนีตรอนที่ ความถี่สูงมาก ประมาณ 2,450 เมกะเฮิรตซ์ ไปทำให้โมเลกุลน้ำในอาหารสั่นอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้น จะทำให้อาหารสุกในเวลาที่รวดเร็ว แต่ความถี่ในเครื่องไมโครเวฟมีอันตรายต่อมนุษย์ จึงต้องระมัดระวังในการใช้ และอย่าให้ระบบป้องกันการรั่วไหลของเครื่องเสียหายเพราะอาจรั่วออกมาทำ อันตรายได้ การติดตั้งใช้งาน ควรติดตั้งบนพื้นราบเรียบและได้ระดับ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนหรือเกิดสั่นสะเทือน และติดตั้งให้ห่างจากแหล่งความร้อนและน้ำ ซึ่งอาจทำให้การทำงานไม่ดีหรือผิดพลาดได้ ควรติดตั้งให้ห่างจากฝาผนังด้านหลังและด้านข้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อนและไอออกจากเตาอบ ควรติดตั้งให้ห่างจากโทรทัศน์และวิทยุให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะอาจจะเกิดการรบกวนต่อโทรทัศน์และวิทยุได้ ต้องมีระบบสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้งาน ระหว่างที่เตากำลังทำงาน อาจมีไอน้ำแผ่กระจายรอบๆ ประตู หรือมีหยดน้ำอยู่ใต้ประตู แต่ไม่เกินอันตรายต่อเตาอบ การทำให้อาการหรือของเหลวร้อน อย่าปิดฝาภาชนะจนมิด ต้องปล่อยให้อากาศออกได้บ้าง ในการต้มน้ำหรือของเหลว ควรใช้ภาชนะที่มีปากกว้าง เพื่อระบายความร้อน อย่าให้เครื่องทำงานในขณะที่ไม่มีอาหาร อย่าทอดอาหารในเตาอบ เพราะอุณหภูมิของน้ำมันไม่อาจควบคุมได้ หมั่นทำความสะอาดภายในเครื่องเพราะเศษอาหารที่ติดอยู่ตามผนังจะลดประสิทธิภาพของเตาอบ และอาจเกิดประกายไฟได้ การเกิดประกายไฟในระหว่างการอบมักเกิดจากการใช้ภาชนะที่เป็นโลหะหรือใช้ แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์มากไป จะเกิดเสียงและแสงไฟแลบ ถ้าเกิดอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ สำหรับอาหารที่มีภาชนะปิดมิดชิดหรือการต้มไข่ ควรเจาะให้มีรูระบายอากาศ มิฉะนั้นภาชนะที่ปิดมิดชิดหรือไม่จะเกิดลักษณะคล้ายการระเบิดได้ สำหรับอาหารที่มีภาชนะปิดมิดชิดหรือการต้มไข่ ควรเจาะให้มีรูระบายอากาศ มิฉะนั้นภาชนะที่ปิดมิดชิดหรือไข่จะเกิดลักษณะคล้ายการระเบิดได้ อาหารที่มีปริมาณน้อย หรือความชื้นต่ำ หรือมีไขมันมาก หรือมีน้ำตาลอยู่มาก อาจเกิดไฟลุกหรือเกาะติดกันในเวลาปรุงอาหารหรืออุ่นอาหารนานๆ จึงต้องปรุงอาหารโดยใช้เวลาสั้นที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้