Digital School

บริษัท นิวครู ได้จัดสัมมนาหัวข้อ ไม่ยากถ้าอยากเป็นดิจิทัลสคูล โดยนางมัลลิกา ธีระวรรณวิไล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอิทธิพลของโลกไร้พรมแดน ส่งผลให้มีการปรับวิชาการความรู้และการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน

Digital School การนำเอา Information Technology (ไอที) เข้ามาใช้ในโรงเรียน จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การนำไอทีเข้าสู่ระบบโรงเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย บรรยากาศภายในงานมีผู้เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก และบริษัทนิวครูได้เปิดวิดีโอการนำเสนอกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้สื่อการสอนโดย ไอแพด (ipad) เป็นหลัก เนื่องจากสามารถเขียน พิมพ์ ถ่ายถาพ บันทึกเสียง ตัดต่อวิดีโอ ฯลฯ ทั้งยังมีแอพพลิเคชั้นการศึกษามากมายให้เลือก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เสียค่าโหลด ส่วนคุณนิน่า หรือคุณกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง เปิดเผยว่าจากประสบการณ์ส่วนตัว นีนาเองมีหลานหลายคน ซึ่งต้องยอมรับว่าหากการศึกษาไทยมีเทคโนโลยีอย่างเช่น แท็บเล็ต เข้ามามีส่วนช่วย จะทำให้เด็กเกิดความสนใจมากขึ้น ส่วนตัวคุณครูเองเบาแรงหลายเรื่อง แต่ต้องยอมรับว่านักเรียนจะมีความอดทนน้อยลง ดังนั้นผู้ปกครองต้องควบคุมดูแลลูกหลานให้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวพร้อมกับออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ส่วนตัวตนคิดว่าการใช้แท็บเล็ตให้มีบทบาทในระบบการศึกษาไทยนั้น มีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอน.

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้