ในตอนเด็กๆ คุณคงจะเคยท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดผลไม้ จนจำได้แล้วนะคะ เช่น กล้วย แอปเปิ้ล มะละกอ ส้ม….. แต่วันนี้ ดิฉันมีคำศัพท์หมวดผลไม้ ที่เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่เคยรู้มาก่อน มาฝากค่ะ
muskmelon                        มัสคฺเมลัน               แตงไทย

custard apple                     คัสทารฺด แอพเพิล น้อยหน่า

jujube                            จูจุบ                     พุทรา

lychee                            ลีชี                       ลิ้นจี่

Mariam plum                     มาเรียม พลัม          มะปราง

santol                         แซนทอล                 กระท้อน

Chinese pear                   ไชนีส แพ                   สาลี่

pomelo                          พอเมโล                  ส้มโอ

jackfruit                      แจ็คฟรุทฺ                 ขนุน

pomegranate                    พอเมแกรเนทฺ         ทับทิม

passion fruit                 แพเชิ่น ฟรุทฺ            เสาวรส

star gooseberry                 สทารฺ กูซฺเบอรี       มะยม

persimmon                         เพอซิมมอน            ลูกพลับ

peach                                พีชฺ                 ลูกท้อ

sapodilla plum/ chiko     ซะโพดิลลา พลัม/ ชิโค          ละมุด

water chestnut                 วอเทอะ เชสทฺนัท           แห้ว

southern langsat              เซาเทิรฺน แลงแซท           ลองกอง

langsat                            แลงแซท             ลางสาด

rose apple                         โรส แอพเพิล          ชมพู่

date palm                            เดท พาลฺม         อินทผลัม

sweet potato                     สวีท โพเทโท          มันเทศ

yam bean                         แยม บีน               มันแกว

tamarind                         แทมมะรินดฺ            มะขาม

breadfruit                        เบรดฟรุทฺ               สาเก

 

 

ข้อมูลจาก http://www.dailyenglish.in.th/fruits-in-english/

ไม่มีความคิดเห็น