คำสั่งศาลปกครอง,ไม่คุ้มครอง,คดีดีแทคฟ้องกสท, Dtac, CAT รายละเอียดคำสั่งศาลปกครอง ตัดสินคดีดีแทคฟ้อง กสท เรื่องสัญญา 3จี กสท-ทรู เมื่อวันที่ 19 พ.ค.เวลา 18.20 น. นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ได้ส่งโทรสารแจ้งว่า มีคำสั่ง ไม่รับคำขอให้ศาลกำหนดมาตราการหรือวิธีการคุ้มครอง เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ในคดีหมายเลขดำที่ 871/2554 ระหว่างบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ผู้ฟ้องคดี กับบมจ.กสท โทรคมนาคม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ คณะกรรมการ (บอร์ด) กสท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กับพวกรวม 2 คน เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการทำสัญญาโครงการ 3จีเอชเอสพีเอร่วมกับบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยดีแทคผู้ฟ้องคดี เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีขัดต่อหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อันทำให้รัฐเสียประโยชน์ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกำหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เอกสารประกอบข่าว : คำสั่งศาลปกครอง Dtac vs CAT

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้