Microsoft’s Surface ผู้ใช้งานรายใหม่ในตลาดปัจจุบันที่เป็นวัยรุ่นต่างจากกลุ่มคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ นั้นคือกลุ่มใหม่นี้ชอบตรงกันข้ามกับพ่อและแม่ที่ยังคงใช้งาน iPhones, iPads, และ Macs แต่วัยรุ่นไม่ใช่! สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ Forbes ได้รายงานว่าผู้ใช้งาน Apple ลดน้อยลงมาก และ Samsung Galaxy S3 และ Note 2 กลับมีความน่าสนใจและมียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่า iPad จะเพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่ไปไม่นาน แต่ทาง Microsoft Surface ก็ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้พบว่าจากผลสำรวจ 22% ของผู้ใช้งานให้ไม่ได้ใช้ Apple แล้ว.. โลกกำลังเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งของการแข่งขันเริ่มเห็นได้ชัด เวลาจะบอกได้ว่า Apple ยังสามารถรักษากลุ่มผู้ใช้งานเดิม และดึงกลุ่มใหม่เข้าร่วมสาวกได้หรือไม่ ทั้งนี้ถ้าไม่มีอะไรใหม่ หรือนวัตกรรมที่มีโน้วน้าวกลุ่มผู้ซื้อได้ ก็แสดงว่า Apple  กำลังนับถอยหลังรอวันสุดท้ายนั้นเอง.. [code]ที่มา : http://www.neowin.net/news/teens-say-apple-is-dead-long-live-microsoft-and-samsung [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้