google china block เว็บไซต์ GreatFire.org รายงานเพิ่มเติมว่า บริการของ Google ที่ถูกบล็อกได้แก่ google.com, mail.google.com, google-analytics.com, docs.google.com, drive.google.com, maps.google.com, play.google.com เป็นต้น แต่มีรายงานว่าผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปที่ googleเวอร์ชันภาษาอื่นได้ เช่น google.co.uk แหล่งข่าวรายงานต่อไปว่า ขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังจัดการประชุมสมััชชาครั้งที่ 18 เพื่อเลือกผู้นำประเทศคนถัดไป เพราะฉะนั้นการบล็อก Google คราวนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน คำถามคือรัฐบาลจีนจะยกเลิกการบล็อกช้าหรือเร็วเท่านั้น ความขัดแย้งระหว่าง Google กับรัฐบาลจีนเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี ค.ศ. 2010 เมื่อ Google ขู่ว่าจะถอนตัวจากประเทศจีนก่อนที่จะตัดสินใจ redirect Google.cn ไปยังไซต์ของฮ่องกงแทน แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Google ได้แสดงทีท่าประณีประนอมต่อจีนบ้าง แต่ก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าจะยังไม่เปลี่ยนการ redirect ใดๆ ทั้งสิ้น ขณะนี้ Google ยังคงมีสำนักงานอยู่ในจีน และยังคงทำธุรกิจต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้