ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, กรรมการบริหาร ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ตามวาระ ‘นิรันดร์’ จาก “เอเอสทีวีผู้จัดการ”นั่งประธานชมรมฯ คนใหม่ วันนี้ (23 ก.ย.) เวลา 10.30 น.ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เป็นประธาน รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 2 และจัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ชุดใหม่ ผลปรากฏว่า นายนิรันดร์ เยาวภาว์ สมาชิกจาก เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์ เป็นประธาน นายธนา ทุมมานนท์ สมาชิกจากไทยรัฐออนไลน์ รองประธานด้านเทคโนโลยี นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ สมาชิกจากโพสต์พับลิชชิ่ง รองประธานด้านโครงการ นางเย็นจิต สถิรมงคลสุข สมาชิกจากไทยพีบีเอส รองประธานด้านกิจกรรม นายสมชาติ บุญวิทยา สมาชิกจากสยามกีฬา รองประธานด้านวิชาการ นางสาวกนกนภัส บุญแนบ สมาชิกจากเดลินิวส์ เลขานุการ นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ สมาชิกจากบ้านเมือง เหรัญญิก และนางสาวชุตินธรา วัฒนกุล สมาชิกจากเนชั่น นายทะเบียน

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้