ซีเอ โซลูชั่น นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีเอ โซลูชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า ซีเอ ให้บริษัทวิจัยตลาดอิสระ Vanson Bourne ทำการสัมภาษณ์ประธานฝ่ายสารสนเทศ (Chief Information Officer) หรือซีไอโอของบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปในภาคธุรกิจโทรคมนาคม การเงิน ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิตเป็นจำนวน 685 รายทั่วโลก โดยมีการสัมภาษณ์ซีไอโอในไทยด้วย จำนวน 30 ราย ในหัวข้อ อนาคตซีไอโอกับความรู้ความเข้าใจโลกดิจิตอล โดยผลวิจัยดังกล่าว ซีไอโอในไทยต่างระบุว่า อุปสรรคสำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตเป็นผลมาจากการที่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงขาดความรู้ความเข้าใจด้านไอทีถึง 90% มีเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่ซีไอโอรู้สึกว่าฝ่ายบริหารเข้าใจศักยภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ถ้าเทียบกับผลวิจัยของประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกจำนวน 8 ประเทศ คือออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน จะอยู่ที่ 20% ‘ความเข้าใจผลกระทบทางเทคโนโลยีของผู้บริหารไทยยังต่ำกว่ามาตรฐานของผู้บริหารในเอเชียแปซิฟิก’ ทั้งนี้ข้อกังวลของซีไอโอในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงขาดความรู้ด้านไอที และเข้าใจผลกระทบนวัตกรรมทางไอทีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ดีพอ 27% อีก 57% ระบุว่า ถ้าผู้บริหารรู้เรื่องไอทีน้อยจะทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและขาดการตอบรับ น่าจะเกิดจากความรู้ความเข้าใจโลกดิจิตอลของผู้บริหารระดับสูงยังมีระดับที่ต่ำ ‘ที่สำคัญซีไอโอต่างกังวลว่า การขาดความเข้าใจในโลกดิจิตอลของผู้บริหารระดับสูงจะทำให้ขาดการตอบสนองต่อตลาด พลาดโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน มีความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำ ทำให้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ช้า’ ผลวิจัยยังระบุว่าซีไอโอรู้สึกว่าผู้บริหารระดับสูงเข้าใจเป็นอย่างดีถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อบริษัทและให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทถึง 77% ในหัวข้อผู้บริหารระดับสูงเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีนั้น พบว่า ประมาณ 50% ที่ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ซีไอโอมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของบริษัท ส่วนที่เหลือระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงไม่เข้าใจศักยภาพของไอทีในการขยายธุรกิจ หรือทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งทำให้การตัดสินใจทางด้านยุทธศาสตร์ไอทีของผู้บริหารระดับสูงได้รับผลกระทบตามไปด้วย และจากผลวิจัยดังกล่าวท้าทายซีไอโอต้องคิดว่าถ้าไม่นำระบบไอทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ‘บทบาทของซีเอนั้น จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ซีเอมีเครื่องมือในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Business Service Innovation ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ โดยซีไอโอจะมีบทบาทกับธุรกิจมากกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อ 10หรือ 20ปีก่อนและมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมากขึ้น’

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้