มองโลกในแง่ดี, คิดบวก มีขยะที่ต้องเก็บหลังงานปาร์ตี้เลิก . . . . นั่นหมายความว่าเราได้อยู่กับเพื่อนๆ มีภาษีที่ต้องจ่าย . . . . หมายความว่าเรามีงานทำ มีเสื้อผ้าคับเกินไป . . . . หมายความว่าเรามีอาหารเพียงพอที่จะกิน มีเงาตามหลังขณะเราทำงาน . . . . หมายความว่าเราได้ออกไปรับแสงแดด มีสนามหญ้าที่ต้องตัด / หน้าต่างที่ต้องทำความสะอาด / ท่อน้ำที่ ต้องซ่อม . . . . หมายความว่าเรามีบ้านอยู่ เสียงด่ารัฐบาลที่เราได้ยิน . . . . หมายความว่าเรามีเสรีภาพที่จะพูด ได้ที่จอดรถที่ไกลที่สุดของพื้นที่จอด . . . . นั่นหมายความว่าขาเรายังเดินได้ เสื้อผ้ากองใหญ่ที่ต้องซักรีด . . . . หมายความว่าเรายังมีเสื้อผ้าใส่ รู้สึกเมื่อยล้าหลังการทำงานในแต่ละวัน . . . . หมายความว่าเรายังทำงานได้น เสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นทุกเช้า . . . . หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่ได้

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้