ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส., ห้องชุด, คอนโด

ธอส.ชี้ห้องชุด สร้างเสร็จ จดทะเบียนใหม่เขต กทม.-ปริมณฑล กว่า 3 หมื่นหน่วย ขานรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2555 คอนโดมิเนียมมาแรง

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2555 หลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลความนิยมซื้อคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนห้องชุดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขต กทม.และปริมณฑล รวม 34,051 หน่วย แต่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยปี 2554 กลับลดลง 20% จากปี 2553 เหลือประมาณ 315,000 ล้านบาท จากยอดรวมปี 2553 มีมูลค่า 392,200 ล้านบาท ซึ่งที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกันของปี 2554 ลดลง 24% จากประมาณ 107,000 หน่วย เมื่อปี 2553 เหลือประมาณ 81,500 หน่วย อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของ ธอส. ปี 2554 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 147,172 บัญชี  เป็นเงิน 104,400 ล้านบาท มียอดสินเชื่อคงค้าง 683,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.72%  มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ไม่รวมหนี้ส่วนขาด จำนวน 47,749 ล้านบาท คิดเป็น 7.12% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลง 2,398 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.78% ขณะที่ทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) คงเหลือจำนวน 3,617 ล้านบาท ลดลงถึง 44.08% แผนงานปี 2555 ธอส.จะเน้นกลยุทธ์ Customer Centric เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด มุ่งเน้นขยายฐานตลาดสินเชื่อเพื่อรักษาแชมป์ผู้นำสินเชื่อที่อยู่อาศัย ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันสูง ไปยังกลุ่มลูกค้าหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดได้ออกโครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 2.99% นาน 2 ปีแรก ปีที่ 3 ถึงตลอดอายุสัญญา คิด MRR-0.50% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ธอส. อยู่ที่ 7.25% ต่อปี) ให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 800,000 บาท วงเงิน 8,000 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้