รังมด ถ้าจะพูดถึงสัตว์จอมพลังและขยันขันแข็ง เราต้องยกให้กับมดเลยนะครับ มดสามารถขนสิ่งที่มีน้ำหนักเป็น 10 เท่าของน้ำหนักตัวมันได้สบาย อาณาจักรมดประกอบไปด้วยนางพญา มดตัวผู้ มดงาน และมดทหาร อายุของมดแต่ละชนิดแบ่งไปตามหน้าที่ของมัน ตัวผู้มีอายุสั้นที่สุดมีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาเพียงครั้งเดียวแล้วก็ตายไป มดงานและมดทหารมีอายุยืนกว่า และมดนางพญามีอายุยืนที่สุด มดงานจะมีอายุราว1 ปีจนถึง 5 ปี ส่วนราชินีมดบางตัวสามารถอยู่ได้นานกว่า 20 ปีทีเดียว ราชินีมดมีอายุยืนจะเป็นสิ่งที่ดีต่ออาณาจักรของมด เพราะเมื่อราชินีมดตายอาณาจักรมดนั้นจะสูญสิ้นทันที เพราะฉะนั้นมดจึงให้ความสำคัญต่อราชินีมดมาก จึงพากันเก็บซากมดนางพญาที่ตายแล้วไว้จนกระทั่งไม่ค่อยมีซากเหลือ และในที่สุด อาณาจักรมดนั้นก็แตกสลายลงเอง เพราะไม่มีมดงานและมดทหารทดแทนส่วนที่ล้มตายไป อาณาจักรมดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอิชิการิ หมู่เกาะฮ็อกไกโด โดยมีมดถึง 306 ล้านตัว ราชินีมดจำนวน 1,080,000 ตัว และมีรังที่ภายในเชื่อมต่อถึงกันโดยตลอดครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2.7 ตารางกิโลเมตร รังของมด ก่อนจะสร้างรังใหม่ มดหนุ่มสาวประเภทที่จะผสมพันธุ์จะมีปีกงอกออกมา และบินสูงขึ้นไปในอากาศเพื่อผสมพันธุ์ มดตัวผู้เมื่อผสมพันธุ์แล้วก็จะร่วงหล่นลง บนพื้นดิน และตายไป ส่วนมดตัวเมียเมื่อบินกลับถึงพื้นดินจะดึงปีกออก แล้วรีบขุด ลงไปในดินโดยเร็วเพื่อหลบซ่อนตัวอยู่ มดตัวเมียขุดรูได้ลึกพอก็จะเอาดินปิดปากรู  และเริ่มวางไข่ การขยายรัง มดจะขุดดินเป็นทางเดินลักษณะเหมือนอุโมงค์ แล้วทำเป็น ห้องกว้าง ๆ ไว้เป็นห้อง ๆ สำหรับเก็บตัวอ่อนอายุต่างๆ กันไว้รวม ๆ กัน

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้