ประโยชน์จากเทปกาว, งานซ่อมต่างๆ เทปกาว แขวนหลอดกาวขึ้นข้างฝา โต๊ะทำ งานช่างมักจะเต็มไปด้วยหลอดกาวสารพัดชนิดวางเกลื่อนกลาดใช่ไหม จัดระเบียบให้หาง่ายและสะอาดตาดีกว่า ตัดเทปกาวหรือเทปพันท่อก็ได้ให้ยาวหลายๆ นิ้ว แล้วติดทบไว้ที่ก้นหลอดแต่ละหลอด ทิ้งตรงปลายเป็นแถบยื่นไว้ ใช้ที่เจาะกระดาษเจาะรูตรงแถบยื่นนั้น เอาไปแขวนคล้องไว้กับตะปูหรือตะขอข้างผนัง หน้าโต๊ะทำงานของช่างประจำบ้านจะมีที่ว่างมากขึ้นแล้วยังหากาวหลอดที่ต้องการใช้ได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย ถอดหน้าต่างกระจกแตกให้ปลอดภัย การถอดกรอบหน้าต่างออกมาซ่อมบานกระจกที่แตกอาจเป็นอันตราย เศษกระจกคมๆ จะหลุ่นหลุดออกมาบาดมือเมื่อไหร่ก็ได้ ป้องกันอันตรายนี้ โดยใช้เทปกาวติดไขว้บานกระจกที่แตกไว้ทั้ง 2 ด้านก่อนลงมือถอดกรอบหน้าต่าง และอย่างลืมสวมถุงมือหนังหนาๆ ก่อนจะถึงเศษกระจกออกจากกรอบ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้