ฮวงจุ้ยที่นอน, ฮวงจุ้ยห้องนอนฮวงจุ้ย เป็นการพยากรณ์ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีกำเนิดมาจากจีนโบราณกว่า 3,000 ปี มีการศึกษาพัฒนามาเรื่อยๆ เป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดหรือการวางสิ่งต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งหรือทิศทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อควบคุมความมีโชค ความมีสุขภาพดี ความรุ่งเรืองและศิลปะแห่งธรรมชาติ หลักการจัดวางห้องนอน 1. หลังคาไม่ควรเปิดให้แสงสว่างกระจายเข้ามาสู่ห้องนอนเจ้าของบ้าน 2. ไม่ควรมีหน้าต่างลักษณะกลม 3. เพดานควรออกแบบให้ได้สัดส่วนกับห้อง 4. ลักษณะห้องไม่ควรผิดปกติหรือมีมุมมากจนเกินไป 5. พื้นไม่ควรต่ำกว่าห้องน้ำ 6. ไม่แนะนำให้มีชั้น หรือหิ้งไว้ที่ห้องนอนเจ้าของบ้าน 7. ไม่ควรมีภาพวาดหรือภาพถ่ายที่สัมพันธ์กันกับภาพทิวทัศน์ต่างๆ 8. ไม่ควรมีตู้ปลาในห้องนอนเจ้าของบ้าน ฮวงจุ้ยของเตียง เชื่อกันว่าการจัดเตียงได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจได้ ถึงโชคลาภและโอกาสที่จะก้าวหน้า เป็นคุณต่อสุขภาพ การหันหน้าเตียงมีอิทธิพลต่อผู้อาศัย ดังนี้ *  ทิศเหนือ ช่วยการพัฒนาการรู้ โดยสัญชาญาณ *  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยในการทำงานที่สัมพันธ์กันกับการค้นคว้า ทดลอง *  ทิศตะวันออก จะนอนหลับด้วยความสงบ สันติ *  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยให้มีความพากเพียรพยายามในการทำงาน *  ทิศใต้ จะมีชื่อเสียงเกียรติยศดี *  ทิศตะวันตก จะมีลูกที่ดี *  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะมีเพื่อนมากมาย กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งของเตียง *  ไม่ควรตั้งเตียงเอาไว้ใต้ขื่อ *  ไม่ควรตั้งเตียงไปทางประตูห้องนอน *  ไม่ควรมีที่เปิดได้อยู่เหนือ *  ไม่ควรหันเตียงเข้าหากระจก *  ไม่ควรตั้งเตียงให้อยู่ในระหว่างเสา 2 ต้น *  ไม่ควรตั้งเตียงเข้าหามุมห้อง *  ไม่ควรหันเตียงเข้าหาหน้าต่างที่มองเห็นแท็งค์น้ำหรือปล่องไฟ *  เตาไฟ อ่างน้ำ หรือโถส้วม ไปตั้งอยู่หลังฝาผนังตรงหัวเตียงไม่เป็นมงคล *  หัวเตียงต้องชิดฝาผนัง ไม่ควรหันเตียงไปตรงกับประตูหรือหน้าต่าง *  ไม่ควรวางหรือแขวนอะไรไว้เหนือหัวเตียง *  ไม่แนะนำให้ใช้เตียงในลักษณะกลม *  ไม่ควรโยกย้ายเตียง เมื่อภรรยาตั้งครรภ์ *  ไม่ควรมีห้องน้ำหรือห้องส้วมตั้งอยู่เหนือตำแหน่งเตียง

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้