ฟอร์ด,ฟอร์ดกู้เงินในไทย ฟอร์ด อาเซียน ลงนามข้อตกลงทางการเงินมูลค่า 1.55 หมื่นล้านบาท ปีเตอร์ ฟลีท ประธานฟอร์ด อาเซียน (ที่สอง จากซ้าย) พร้อมด้วยพันธมิตรทางการเงินอันประกอบด้วย นายสถาพร กวิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด)นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (ที่สองจากขวา) และนายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ซ้ายสุด) ร่วมฉลองพิธีลงนามข้อตกลงทางการเงินมูลค่า 1.55 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงงานประกอบรถยนต์นั่งระดับโลกแห่งใหม่ของฟอร์ดในจังหวัดระยอง ประเทศไทย bangkokbiznews

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้