Google Pwnium 3 สำหรับงาน Pwnium Contest ที่ทาง Google Chrome Security team จะจัดขึ้นนั้น ล่าสุดกำหนดเป้าหมายแล้ว นั้นคือ Samsung Series 5 550 เป็นเป้าหมายหลังในการทดสอบและแข่งขัน โดยเงินรางวัลครั้งนี้รวมแล้วกว่า 3 ล้านเหรียญครับ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับการอุดช่องโหว่ของตัวเอง.. [code]ที่มา : http://www.engadget.com/2013/01/28/google-pwnium-3/ [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้