ลังกระดาษ, งานซ่อม, ประโยชน์ของลังกระดาษ ลังกระดาษ พื้นโรงรถหรือถนนไม่เปื้อนน้ำมันเครื่อง ทำภาชนะรองน้ำมันที่หยดรั่วโดยวางแผ่นกระดาษกล่อง 2-3 แผ่น ในกระดาษรองคุกกี้และวางไว้ใต้รอยหยดของรถ ถ้าจะให้ซึมซับได้ดีขึ้น ให้โรยขี้เลื่อยลงในภาชนะที่รองด้วยกระดาษลัง เปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่เมื่อต้องการ ปกป้องเครื่องแก้วหรือหลอดไฟ นี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ดีในการเก็บรักษาแก้วคริสตัลมีราคาให้ปลอดภัย โดยใส่ไว้ในลังไวน์หรือเหลาที่มีแผงกระดาษกั้น คุณอาจใช้เก็บหลอดไฟได้ด้วย แต่ควรแน่ใจว่าได้จัดเรียงตามจำนวนวัตต์ เวลาเปลี่ยนหลอดจะหาใช้ได้ถูกต้องและเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้