วิธีดูแลผู้สูงอายุ,ผู้สูงอายุขึ้นบันได ข้อควรรู้กับวิธีดูแล “ผู้สูงอายุ” เมื่อต้องขึ้นบันได ใครๆ ก็รู้ว่าหนึ่งภัยสำคัญสำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็คือ การหกล้ม เพราะสภาพร่างกายนับวันมีแต่เสื่อมลง โดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ รวมถึงการทรงตัว โดยเฉพาะ “บันได” ซึ่งแต่ละบ้านอาจมีจำนวนขั้นแตกต่างกันออก ไป แต่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนๆ กัน อาทิ เช่น 1. การก้าวลงบันไดขั้นสุดท้ายก่อนถึงพื้น คนที่เกิดอุบัติเหตุมักเล่าว่าตนเองเข้าใจว่าถึงพื้นแล้ว พอก้าวลงมาจึงหกล้ม อาจทำให้เกิดข้อเท้าแพลง เข่ากระแทกพื้น ในรายผู้สูงอายุอาจสะโพกหักหรือ กระดูกสันหลังหักได้ 2. การขึ้นลงบันไดของผู้สูงอายุ อาจเกิดจากราวบันไดที่ไม่แข็งแรง เพราะคนสูงอายุต้องใช้มือยึดจับ หรืออาจเกิดจากสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุเองที่ไม่มีคนคอยพยุง หรือบางครั้งผู้สูงอายุมักเกรงใจ และเชื่อว่าตนเองสามารถขึ้นลงเองได้ ความรุนแรงอาจมีมากตั้งแต่การบาดเจ็บทางสมอง กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก หรือกระดูกข้อมือหัก ข้อแนะนำประการแรกในการป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สูง ก็คือ น่าจะได้ใช้ชีวิตในบ้านชั้นเดียวที่ไม่ต้องใช้บันไดและมีพื้นบ้านเสมอกัน อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่หรือโยกย้ายไปยังที่ๆ เหมาะสมได้ ดังนั้นการดัดแปลงสภาพบ้านให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช้ชีวิตได้อย่าง ปลอดภัยจึงเป็นทางออกที่ทำได้มากกว่าอาทิ เช่น 1. ถ้าสภาพบ้านบังคับให้ท่านเหล่านั้นยังต้องใช้บันไดขึ้นลงก็ต้องดูแลให้มีราวเกาะบันไดที่จับถนัดมือ 2. พื้นต้องแห้ง ไม่ลื่นเฉอะแฉะ และมีราวเกาะ 3. ทางเดินเข้าบ้าน ถ้ามีระดับสูงกว่าพื้นถนน ควรทำเป็นทางลาดและมีราวเกาะเพื่อความสะดวกในการเดิน หรือใช้รถเข็น 4. หรือ หาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยทำให้ท่านสามารถขึ้นลงบันได หรือระดับที่สูงกว่าได้ง่ายขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้