Tequila Beach

ส่วนผสม

– Tequila 1 ออนซ์
– Blue Curacao 2 ออนซ์
– น้ำสับปะรด 2 ออนซ์
– น้ำมะนาว 1 ออนซ์
– น้ำเชื่อม 1 ออนซ์

วิธีทำ

– ใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์
– ใส่ส่วนผสมทั้งหมดตามลงไป แล้วเขย่าแรงๆ ราว 10 วินาที
– รินแต่ส่วนที่เป็นน้ำลงในแก้ว

 

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้