วิธีสร้างสมาธิในการทำงาน หากคุณทำงานช้าและผิดพลาดบ่อยๆ เพราะขาดสมาธิในการทำงาน ชอบคุยกับคนโน้นคนนี้ ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อนาคตของคุณคงไม่รุ่งแน่ มาดูวิธีสร้างสมาธิในการทำงานกันดีกว่า… สมาธิเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการทำงานทุกประเภท เพราะสมาธิจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ วิธีเสริมสร้างสมาธิในการทำงานมีดังนี้ครับ -ฝึกการตั้งสมาธิในการทำงานช่วงสั้นๆ เช่น ใช้เวลา 5 นาทีเพื่อตรวจหาคำผิดจากเอกสารที่จะส่งไปให้ลูกค้า โดยไม่ยอมละสายตาจากตัวอักษร พยายามฝึกทุกวัน เมื่อทำได้ดีแล้วค่อยๆ ขยายเวลาให้ยาวขึ้น -จัดลำดับงานที่จะทำตามความสำคัญ และจัดเอกสารให้เป็นระเบียบ -ใช้เทปบันทึกเสียงบันทึกข้อมูลหรือคำสอนต่างๆ เพื่อฝึกสมาธิในการฟัง -ถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีกับงานที่ทำอยู่ ควรเพิ่มแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้อยากทำงานนั้นมากขึ้น -พยายามปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ปลอดจากเสียงรบกวนต่างๆ มีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี และข้อสุดท้าย ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเอง ถ้าจิตใจสงบ และมีสติ สมาธิในการทำงานก็จะเกิดขึ้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้