คดีประมูล 3G

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวภายหลังศาลปกครองพิจารณาไม่รับฟ้อง ไม่คุ้มครองผู้ตรวจการแผ่นดินคดี 3จี ว่า กสทช.น้อมรับคำสั่งศาล สำหรับรายละเอียดแผนการเดินหน้าให้ไลเซ่นส์ 3จี กับเอกชนทั้งหมดจะแถลงข่าวต่อไป ส่วนกระบวนการของผู้ตรวจการส่วนตัวไม่มีความคิดเห็น นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า น้อมรับคำสั่งศาลปกครอง โดยหลังจากนี้จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ บอร์ด กทค.ในการประชุมวาระปกติวันที่ 7 ธ.ค.นี้ ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เพราะเบื้องต้นไม่สามารถให้ความเห็นได้ เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า เรื่องอัตราขั้นสูงค่าบริการ 3จี 15-20% ที่ กสทช.กำหนดให้เอกชนเข้ามายื่นภายในวันที่ 30 พ.ย. นั้น ขณะนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดมายื่น โดยคาดว่าวันที่ 7 ธ.ค.จะมีความชัดเจนพร้อมกับเรื่อง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือ พ.ร.บ..ฮั้ว และเรื่องบีเอฟเคที เช่นกัน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เบื้องต้นต้องคัดสำเนาของศาล ตามที่ได้รับทราบว่าการพิจารณาไม่เป็นเอกฉันท์ โดยเฉพาะข้อมูลที่ตุลาการมีความเห็นแย้ง ทั้งนี้ การฟ้องครั้งนี้ ได้พิจารณากฎหมายมาดีแล้ว สำหรับการดำเนินการครั้งนี้เป็นการทำตามหน้าที่ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามหลักการ และเป็นการเสนอเรื่องตามที่มีประชาชนร้องเรียน เพื่อนำสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง ซึ่งหลังจากนี้ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ เพราะต้องรอเข้าที่ประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนซึ่งจะประชุมทุกวันอังคาร ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางมีหมายแจ้งนัดคู่กรณีมาฟังคำสั่งศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 2865/2555 ระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ฟ้องคดี) กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในประเด็นเกี่ยวกับคำเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือ วิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี ในวันนี้ (3 ธ.ค.) เวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง โดยใช้เวลาอ่านคำสั่งประมาณ 1 ชั่วโมง สำหรับ คดีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้พิจารณาและวินิจฉัยว่าการประมูล 3 จี ดำเนินการที่เป็นแข่งขันโดยเสรีตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.กสทช. หรือไม่ พร้อมร้องขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและขอให้ศาลมีคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ด้วยการระงับการให้ไลเซ่นส์ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง ขณะที่ ศาลปกครองได้เรียกผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าชี้แจงเมื่อวันที่ 14 พ.ย. และเรียก กสทช.เข้าชี้แจงในวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา รวมระยะเวลานับตั้งแต่มีการฟ้องร้องจนถึงศาลมีคำสั่งเกือบ 1 เดือน

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้