ศาลปู่เจ้าสมิงพราย เป็นศาลที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถาบันราชประชาสมาสัย ปัจจุบันศาลปู่เจ้าสมิงพรายเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย ชาวมอญและบุคคลทั่วไป เพื่อระลึกถึงทหารกล้าที่อาสาป้องกันประเทศ มีการจัดงานศาลปู่เจ้าสมิงพราย วันที่ 2 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี..

ใครที่กำลังมองหาสถานที่รักษาโรคผิวหนังที่ยอดเยี่ยมก็ลองไปสถาบันราชประชาสมาสัยและแวะศาลปู่เจ้าสมิงพรายได้เลย เพราะตั้งอยู่ที่เดียวกัน แถวบรรยากาศยังสงบสบายริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเอง ชาวไอทีเมามันส์ท่านไหนไปแล้วก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะ

 

ศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการศาลปู่เจ้าสมิงพราย (Pu Chao Saming Phrai Shrine) พระประแดง สมุทรปราการ

เคารพสักการะปู่เจ้าสมิงพราย บางหัวเสือ เจ้าพ่อสิงห์ดำ สถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งหนึ่ง ซึ่งประชาชนในอำเภอพระประแดง และประชาชนทั่วไปเคารพนับถือเป็นอย่างมากลองแวะกันไปดูได้เลย

ปู่เจ้าสมิงพราย เป็นชื่อของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่เคารพนับถือของประชาชน ของอำเภอพระประแดงมานานแล้ว คือ

  • เป็นชื่อของป้อมค่าย ซึ่งรัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรบโปรดให้สร้างขึ้น เมื่อสร้าง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” (อำเภอพระประแดง) เสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๒ ในพระราชนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตอนหนึ่งว่า “เพื่อให้เมืองนครเขื่อนขันธ์ มีความแข็งแรงมั่งคงเพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล จึงได้สร้างป้อมทางฝั่งตะวันออก ๓ ป้อม คือ ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ป้อมปีศาสสิง ป้อมราหูจร เมื่อรวมทั้งป้อมวิทยาคม ซึ่งสร้างในรัชการที่ ๑ ด้วยกัน เป็น ๔ ป้อม”
  • ศาลองค์ปู่เจ้าสมิงพราย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งหนึ่ง ซึ่งประชาชนในอำเภอพระประแดง และประชาชนทั่วไปเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวศาลตั้งอยู่ในป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ไม่ทราบแน่ชัดว่าองค์ปู่เจ้าสมิงพราย คือใคร เพราะไม่มีการจดบันทึกเอาไว้ แต่สันนิษฐานว่า ชาวมอญรุ่นหลังสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่สักการะบรรพบุรุษที่เคยทำหน้าที่ปกป้องประเทศไทย มิให้อริราชศัตรูล่วงล้ำเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้