หลายคนชอบบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อย แต่ก็ยังมีหลายคนอ่านหนังสือต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้ว นอกจากการอ่านนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ความรู้จากการอ่านแล้ว ก็ยังเรื่องราวที่เราได้อ่านนั้นมาสร้างเป็นแนวทาง หรือแรงบันดาลใจได้อีกด้วยนะครับชาวไอทีเมามันส์..

แน่นอนครับว่าหนังสือเป็นกุญแจไขประตูบานใหญ่เพื่อเปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ให้กับตนเอง เพราะทำให้เราสามารถสัมผัสสิ่งต่างๆ ผ่านจินตนาการได้ด้วยการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้คน ความสวยงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญให้เราพัฒนาตนเองเพื่อได้สัมผัสจินตนาการเหล่านั้นอย่างแท้จริง

สร้างแรงบันดาลใจจากการอ่าน

การอ่านจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้แล้ว ยังเป็นตัวช่วยที่ดีในการพัฒนาตนเองอีกด้วย และยิ่งมีองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน ก็ยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม ที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อไปแข่งขันกับคนอื่นๆ ‘ทักษะการอ่าน’ จึงนับว่าเป็นกุญแจสำคัญ เพราะนอกจากจะเกิดจินตนาการแล้ว ยังมีความตื่นเต้น สนุกสนานและมีความสุขอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสอนให้เด็กรู้จักการรอคอยความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นจากตัวละครในหนังสือ เพราะการได้ทุกอย่างทันทีทันใดจะทำให้เด็กขาดสมาธิ รอไม่เป็น เห็นแก่ตัว และต้องการให้ทุกอย่างทันใจตนเอง ซึ่งเราอยู่กับคนในสังคมจำนวนมาก ทรัพยากรที่ร่อยหรอลงก็ต้องรู้จักแบ่งปัน รู้จักรอคอย และไม่เห็นแก่ตัว

ฉะนั้นทักษะการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่านจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ที่สังคมกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ ทั้งคุณธรรม อารมณ์ที่โกรธง่าย การทะเลาะ ไม่รู้จักแบ่งปัน และไม่พร้อมพัฒนาตนเอง ซึ่งหากเราพร้อมและมีทักษะด้านการอ่านก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาระยะยาวให้กับสังคม

สำหรับใครที่ไม่รู้จะอ่านอะไรดี หรือเริ่มจากอะไรดี ลองเดินเข้าร้านหนังสือแล้วเลือกจากหนังสือยอดนิยม ไม่ก็เลือกจากความชอบส่วนตัวก็ได้ครับ หรือไม่ไม่อยากซื้อหนังสือก็ลองเลือกอ่านบทความจากเว็บไซต์ต่างๆดูก็ได้นะ ว่าเราสนใจในเรื่องอะไร เชื่อว่าถ้าชาวไอทีเมามันส์ เริ่มจากสิ่งที่ชอบก็ทำทำให้เรามีกำลังที่จะอ่านบ่อยๆ และถ้าเราอ่านได้บ่อยๆก็ย่อมจะมีไอเดียวหรือแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้อย่างแน่อนครับ.. และใครที่อ่านแล้วอยากจะแบ่งปันความรู้ต่อก็ลองมาเล่าบนเว็บไซต์ไอทีเมามันส์กันได้นะครับ แถมมีค่าตอบแทนให้ด้วยครับ

 

Save

Reference

  • แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วย ‘การอ่าน’ at thaihealth

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้