สวิตช์ไฟฟ้า, การเลือกซื้อสวิตช์ไฟฟ้า, การใช้งานสวิตช์ไฟฟ้า การเลือกซื้อ เลือกซื้อของที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรับรอง เช่น มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ เนื่องจากพบเสมอว่าสวิตช์ที่ใช้งานเกิดความร้อนสูง เพราะหน้าสัมผัสไม่ดีหือสปริงอ่อนตัว อันอาจเกิดอันตรายจากอัคคีภัยได้ สวิตช์ที่ดีต้องติดตั้งได้แน่นหนา ฝาไม่กรอบแตกหรือหักง่าย สกรูยึดสายไฟแน่นหนาแข็งแรง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีไม่ผุกร่อนง่าย ควรหลีกเลี่ยงสกรูที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กชุบสังกะสี เพราะจะเป็นสนิมได้ง่าย สวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ที่มีละอองไอน้ำต้องเป็นชนิดกันน้ำ หรือที่ใช้กลางแจ้งต้องเป็นชนิดกันฝน ในบริเวณที่ชื้นแฉะควรใช้สวิตช์ชนิดที่มียางหุ้มอีกชั้นหนึ่ง สวิตช์บางรุ่นต้องมีกล่องด้วย จึงจะติดตั้งได้มาตรฐาน ในการซื้อมาใช้งานจะต้องมีกล่องด้วย อาจเป็นกล่องเหล็กหรือกล่องพลาสติกก็ได้ตามความเหมาะสม ถ้าใช้ในสถานที่ที่มีละอองไอน้ำต้องเป็นชนิดกันน้ำด้วย การใช้งาน ขณะที่ใช้งานถ้าสวิตช์ร้อนหรือ อุ่นๆ ควรตรวจสอบ อาจเป็นเพราะการต่อสายไม่แน่นหรือสวิตช์เสื่อมคุณภาพซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่ ควรสังเกตบริเวณที่ติดตั้งสวิตช์ว่ามีร่องรอยของสัตว์ขนาดเล็กเช่นมดหรือ ปลวกเข้าไปทำรังหรือไม่ เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและสวิตช์ร้อนได้ เมื่อมีกลิ่นก๊าซหรือทราบว่ามีสารไวไฟระเหยอยู่ ห้ามทำการเปิดหรือปิดสวิตช์เด็ดขาด เพราะประกายไฟจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ สวิตช์ที่ฝาครอบแตก ชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ ต้องติดตั้งสวิตช์ในสายเส้นไฟ (สายสีดำ) เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายขณะตรวจซ่อม

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้